UTILITIA - przejdź na dostępną stronę

Przedstawiamy innowacyjną na skalę kraju usługę, będącą automatycznym narzędziem sprawdzającym dostępność stron internetowych. Dzięki Utilitii w bardzo szybki, a przede wszystkim wygodny sposób, możesz sprawdzić dostępność swojej własnej, lub każdej innej, dowolnej strony internetowej.

Pokaz slajdów

  • logotypy utilitii
  • slider1_maly
Walidator Utilitia

Zobacz więcej artykułów »

Dostępność stron internetowych

Dostępność stron internetowych (ang. Web Accessibility) oznacza przygotowanie danej witryny lub portalu w sposób uniwersalny, osiągalny dla większości użytkowników.Z internetu korzystają lub chcą korzystać wszyscy, którzy mają taką możliwość. Niestety, około 25% z nich dotyka brak dostępności stron internetowych.

Tworzenie stron internetowych w dostępny sposób, zgodnie ze specyfikacją zastosowanych technologii oraz z międzynarodowymi standardami sprawi, iż treści zawarte w witrynie internetowej będą mogły dotrzeć do 25% ludzi dotychczas wykluczonych informacyjnie.

Zobacz Kogo dotyka brak dostępności?