Audyty i konsultacje Utilitii

Firma Utilitia od 2011 r. świadczy usługi związane z dostępnością informacji elektronicznej, serwisów internetowych, aplikacji i urządzeń mobilnych pod kątem potrzeb seniorów oraz osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Przeprowadzamy audyty dostępności serwisów internetowych, wspieramy naszą wiedzą, doświadczeniem i koncepcjami podmioty zamawiające oraz samych wykonawców przy tworzeniu dostępnych serwisów internetowych, dokumentów i publikacji elektronicznych, aplikacji i systemów CRM, a także przy realizacji całych projektów prodostępnościowych. Analizujemy dostępność, użyteczność oraz testujemy funkcjonalność programów i urządzeń mobilnych pod kątem potrzeb osób narażonych na cyfrowe wykluczenie.

Do grona naszych zadowolonych klientów należą Ministerstwa, jednostki administracji publicznej szczebla centralnego, Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie, uczelnie wyższe, banki, firmy z branży energetycznej, a także korporacje z sektora IT.

Nasze usługi kierujemy do:

 • Przedstawicieli administracji publicznej,
 • Twórców i administratorów stron internetowych,
 • Właścicieli portali i innych systemów internetowych,
 • Projektantów i twórców interfejsów cyfrowych,
 • Deweloperów i właścicieli aplikacji mobilnych,
 • Producentów urządzeń mobilnych

Audyt dostępności serwisu internetowego

Najbardziej optymalnym i najlepszym rozwiązaniem przy ocenie poziomu dostępności serwisu internetowego jest jednoczesne wykorzystanie analizy automatycznej, badania eksperckiego oraz User Experience. Ten sposób umożliwia wykrycie największej ilości barier w dostępie do informacji w obrębie całego serwisu, a także zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby różnych grup osób narażonych na cyfrowe wykluczenie.

Audyty przeprowadzane przez Utilitię składają się z trzech elementów:

 1. Automatycznej analizy z wykorzystaniem narzędzia Utilitia – Narzędzie bada minimum 100 podstron analizowanego serwisu z uwzględnieniem 25 testów oceniających m.in. zgodność użytego języka HTML ze specyfikacją konsorcjum W3C, poprawność konstrukcji arkuszy CSS, dostępność dokumentów PDF, występowanie tekstów alternatywnych i wiele innych zaprogramowanych elementów.
 2. Badania eksperckiego – Specjaliści z obszaru dostępności serwisów internetowych i dokumentów elektronicznych analizują serwis pod kątem jego zgodności z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.0 (web Content Accessibility Guidelines) oraz zgodności z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 3. Analizy User Experience – Portal badany jest przez użytkowników z dysfunkcją wzroku (niewidomych i słabo widzących), słuchu (niesłyszących) oraz osoby niepełnosprawne manualnie. Analizowana jest dostępność badanego serwisu dla najpopularniejszych technologii asystujących wykorzystywanych przez osoby niepełnosprawne.

Przeprowadzane przez Utilitię audyty stanowią najbardziej kompleksową ofertę na rynku. W trakcie badania, analizowany serwis testowany jest w najpopularniejszych wśród osób niepełnosprawnych środowiskach systemowych. Dotyczy to zarówno klasycznych systemów jak Windows czy Mac OS X, oraz systemów mobilnych, jak Google Android czy Apple iOS. Z uwagi na specyfikę urządzeń mobilnych, odmienność wersji systemowych, analiza dodatkowo zróżnicowana jest pod kątem wielkości ekranów używanych w urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety).

Zamawiając audyt w firmie Utilitia możecie Państwo mieć pewność, iż Wasz serwis przebadany zostanie naprawdę kompleksowo.

Audyt dostępności i użyteczności aplikacji mobilnej

Każda nowopowstająca aplikacja mobilna optymalizowana jest pod kątem środowiska operacyjnego, w którym będzie funkcjonować. Firma Utilitia przeprowadza audyty użyteczności i dostępności aplikacji mobilnych pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych i technologii asystujących przez nie wykorzystywanych.

Każdy mobilny system operacyjny i użyte w nim technologie asystujące posiadają swoją specyficzną charakterystykę. Eksperci firmy Utilitia z obszaru technologii mobilnych, wraz z grupą osób niepełnosprawnych, analizują dostępność interfejsu programu i zawartych w nim informacji oraz zakres współpracy i dostępność aplikacji dla technologii asystujących. Programy badane są pod kątem:

 • Potrzeb osób z dysfunkcją wzroku (niewidomych i słabo widzących).
 • Potrzeb osób z dysfunkcją słuchu (niesłyszących i niedosłyszących).
 • Potrzeb osób niepełnosprawnych manualnie.
 • Seniorów.
 • Zakresu współpracy z natywnymi technologiami asystującymi.
 • Użyteczności i funkcjonalności.

Badania użyteczności (User Experience) urządzeń i aplikacji mobilnych

Firma Utilitia organizuje badania użyteczności aplikacji i urządzeń mobilnych pod kątem potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych. Przygotowywana jest wymagana przez zleceniodawcę grupa użytkowników, w określonym wieku, z określoną niepełnosprawnością i z określonym poziomem doświadczenia. W trakcie badania analizowane są dane ilościowe związane z wydajnością testerów oraz ich poziom satysfakcji. Finalnie zleceniodawca otrzymuje kompleksowy raport zawierający uwagi użytkowników oraz informacje i wnioski z analizy, zebrane przez ekspertów z obszaru aplikacji i urządzeń mobilnych. Do raportu dołączana jest całość dokumentacji użytej w trakcie badania, wraz z materiałem video, będącym zapisem wszystkich sesji testowych.

Konsulting w obszarze dostępności serwisów internetowych i aplikacji mobilnych

Od 2011 r. Utilitia prowadzi konsulting i doradztwo w zakresie dostępności serwisów internetowych i aplikacji mobilnych. Doświadczenie nauczyło nas, iż wdrażanie dostępności pod koniec realizacji projektu jest nieefektywne i bardzo drogie. Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z konsultacji w obszarze dostępności na każdym z poszczególnych etapów realizacji projektu, już od momentu tworzenia pierwszych szablonów interfejsu. Nasi eksperci będą do Państwa dyspozycji, konsultując, sugerując i polecając rozwiązania kompatybilne z technologiami asystującymi, a także odradzając takie, których implementacja w późniejszym terminie wygeneruje dodatkowe koszty związane z udostępnieniem danego zasobu osobom narażonym na cyfrowe wykluczenie.

Jeśli są Państwo zainteresowani którąkolwiek z oferowanych przez Utilitię usług dostępnościowych, prosimy o kontakt:

Piotr Witek

tel. 663 00 00 32

Piotr.Witek@serwer1353629.home.pl.