Utilitia Silver

Pakiet Utilitia Silver umożliwia analizę serwisów internetowych, do 500 podstron w głąb badanej witryny. Podobnie jak w pozostałych pakietach, wynikiem badania jest raport podstawowy i raport szczegółowy.

Raport podstawowy zawiera informację, czy i w jakim zakresie dana witryna jest dostępna, jej adres, liczbę przebadanych podstron oraz datę przeprowadzenia audytu.

Raport szczegółowy rozszerzony jest o liczbę i listę odnalezionych krytycznych i niekrytycznych błędów oraz ostrzeżeń wraz z ich opisem. Informacja zawiera adres strony lub podstrony, fragment błędnego kodu źródłowego oraz wskazówki jak poprawić odnalezione nieprawidłowości na wszystkich zbadanych podstronach serwisu.