Utilitia Opcje

Z pakietów Silver i Gold można skorzystać w kilku opcjach.

  • One Time Audit – Jednorazowy audyt dostępności strony internetowej, zakończony wygenerowaniem raportu.
  • Multi Audit – Pakiet audytów jednorazowych.
  • Open Audit – Dowolna liczba audytów w określonym czasie, np. jednego roku.