Projekty

 partners logo

 

Utilitia Spółka z o.o., w partnerstwie z Transition Technologies S.A., realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój zdolności echolokacji osób z dysfunkcją wzroku poprzez grę wykorzystującą dźwięki binauralne”

 

Tytuł projektu: „Rozwój zdolności echolokacji osób z dysfunkcją wzroku poprzez grę wykorzystującą dźwięki binauralne”

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie: 1.2. Sektorowe programy B+R

Dziedzina: badania, rozwój, innowacje

 

Celem projektu są:

  • badania nad echolokacją oraz
  • stworzenie narzędzia, umożliwiającego rozwój zdolności echolokacji u osób z dysfunkcją wzroku.

 

Całkowita wartość projektu: 1 395 225,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 915 618,60 zł

 

Opis projektu:

Projekt dotyczy powstania narzędzia umożliwiającego rozwój zdolności echolokacji u osób z dysfunkcją wzroku. Wykształcenie tej umiejętności pozwala osobom niewidomym i słabowidzącym na większą niezależność, pewność w poruszaniu się oraz poprawę funkcjonowania w życiu codziennym. Przykłady osób takich jak np. James Holman (https://en.wikipedia.org/wiki/James_Holman), Ben Underwood (https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Underwood), czy Daniel Kish (https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kish) są potwierdzeniem, że echolokacja jest możliwa do wykorzystania przez ludzi. Daniel Kish poprzez swoje szkolenia i treningi udowodnił, że mogą się tego nauczyć nie tylko wybrani ludzie, ale jest to umiejętność dostępna dla każdego. Oczywiście nie każda osoba osiągnie maksymalnie możliwy poziom, ale adekwatny do swoich możliwości słuchowych. Założeniem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w wyniku, których powstanie prototyp gry umożliwiającej poruszanie się po wirtualnie odwzorowanej przestrzeni.

Moduły treningowe pozwolą na wprowadzenie w świat dźwięków binauralnych oraz echolokacji określonych grup docelowych (dzieci, dorośli, z różnym poziomem umiejętności). Natomiast sama gra będzie umożliwiała dalszy rozwój umiejętności echolokacji poprzez pokonywanie coraz trudniejszych etapów przechodzenia przez akustycznie odzwierciedlone pomieszczenia czy tereny. Odwzorowanie będzie polegało na nagraniu w poszczególnych miejscach, próbek dźwiękowych w różnych konfiguracjach. Format tego opisu będzie formatem otwartym co pozwoli na tworzenie i udostępnianie kolejnych zadań w grze poprzez zaangażowaną społeczność działającą na rzecz upowszechnienia echolokacji.
Logo Funduszy Europejskich
Logo Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój