Słowniczek pojęć i akronimów

Jeśli Państwa zdaniem, jakieś słowo lub akronim powinien trafić do tego krótkiego słowniczka, prosimy o informację na adres biuro@serwer1353629.home.pl.

CAPTCHA

(ang. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart)

Inaczej Kody Obrazkowe, rodzaj techniki stosowanej jako zabezpieczenie na stronach www, celem której jest dopuszczenie do przesłania danych tylko formularzy wypełnionych przez człowieka.
CAPTCHA za Wikipedią.

CSS

(ang. Cascading Style Sheets)

Arkusz stylów CSS to lista dyrektyw (tzw. reguł) ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego elementu (lub elementów) (X)HTML lub XML. Można w ten sposób opisać wszystkie pojęcia odpowiedzialne za prezentację elementów dokumentów internetowych, takie jak rodzina czcionek, kolor tekstu, marginesy, odstęp międzywierszowy lub nawet pozycja danego elementu względem innych elementów bądź okna przeglądarki.
CSS za Wikipedią.

HTML

(ang. HyperText Markup Language)

Obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych, pozwala opisać strukturę informacji zawartych wewnątrz strony internetowej, nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu – formując hiperłącza, akapity, nagłówki, listy – oraz osadza w tekście dokumentu obiekty plikowe np. multimedia bądź elementy baz danych np. interaktywne formularze danych.
HTML za Wikipedią.

Okruszki

(ang. Breadcrumbs)

Osadzony na każdej podstronie blok, informujący o lokalizacji użytkownika w obrębie serwisu.

Prymitywne Formatowanie

(ang. Crude Formating)

Formatowanie tekstu w prymitywny, tj. tylko i wyłącznie wizualny sposób. Stosowanie prymitywnego formatowania może utrudnić a w niektórych sytuacjach uniemożliwić zapoznanie się z opublikowaną informacją. Przykłady prymitywnego formatowania to budowanie całej strony w oparciu o tabele, stosowanie graficznych nagłówków, tworzenie wcięć przy pomocy spacji lub też publikowanie jednego, dużego akapitu i łamanie go tylko i wyłącznie za pomocą znacznika BR.

Validator

validator) to program sprawdzający poprawność dokumentu o określonej składni. Walidatory stały się na tyle popularną usługą, że niektóre z nich ewoluowały w multiwalidatory przeprowadzające kilka wariantów walidacji jednocześnie.
Validator za Wikipedią.

W3C

(ang. World Wide Web Consortium)

Organizacja zajmująca się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. Powstała 1 października1994 r. W3C jest obecnie zrzeszeniem ponad 400 organizacji, firm, agencji rządowych i uczelni z całego świata.
W3C za Wikipedią.

WAI

(ang. Web Accessibility Initiative)

inicjatywa konsorcjum W3C mająca na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności stron WWW. Oprócz dostępności dla osób niepełnosprawnych, WAI walczy o równouprawnienie wszelkich sposobów korzystania z Internetu.
WAI za Wikipedią.

WCAG

(ang. Web Content Accessibility Guidelines)

zbiór dokumentów opublikowany przez grupę WAI zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych.
WCAG za Wikipedią.