Czym jest dostępność stron internetowych

Dostępność stron internetowych (ang. Web Accessibility) oznacza przygotowanie danej witryny lub portalu w sposób uniwersalny, osiągalny dla większości użytkowników.

Z internetu korzystają lub chcą korzystać wszyscy, którzy mają taką możliwość. Niestety, około 25% z nich dotyka brak dostępności stron internetowych.

Tworzenie stron internetowych w dostępny sposób, zgodnie ze specyfikacją zastosowanych technologii oraz z międzynarodowymi standardami sprawi, iż informacje zawarte w witrynie internetowej będą mogły dotrzeć do 25% ludzi dotychczas wykluczonych informacyjnie.

Zobacz kogo najbardziej dotyka brak dostępności stron internetowych oraz Dla kogo jest usługa Utilitia.

Aby przekonać się czy dana strona spełnia wymogi dostępności, wystarczy po rejestracji i zalogowaniu się w serwisie www.validator.utilitia.pl, wpisać w pole edycyjne adres witryny do zbadania i nacisnąć przycisk ‘Rozpocznij analizę’. Po przeprowadzonych testach użytkownik otrzyma raport ogólny, określający w skali od 0 do 10 dostępność danej strony oraz raport szczegółowy, w którym, oprócz informacji o wykrytych błędach i ich lokalizacji, znajdą się sugestie, jak poprawić wykryte nieprawidłowości.

Poznaj wszystkie Możliwości usługi Utilitia.