Problemy 50+

Według raportu Koalicji Dojrz@łość w Sieci – Między alienacją a adaptacją, obecnie w naszym kraju żyje prawie 13 milionów osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia. Niestety, aż 78% ludzi z tej grupy, ponad 10 milionów, nie korzysta z Internetu.

W przedziale wiekowym 55-64 lata korzystanie z Internetu co najmniej raz w roku zadeklarowało 30% polskich obywateli. To o 18% mniej niż w Unii Europejskiej. W grupie wiekowej 65-74 lata ten odsetek wynosi zaledwie 8%. Analogicznie korzystanie z Internetu raz w tygodniu, odpowiednio w pierwszej grupie deklaruje 23% i w drugiej jedynie 6%.

Powodów absencji osób 50+ w Internecie jest wiele. Możemy tu m.in. wymienić:

  • Budowa i stopień skomplikowania interfejsów stron internetowych.
  • Pojawiające się z wiekiem schorzenia i niepełnosprawności.
  • Stopień skomplikowania i prezentacji tekstów w Internecie.

Wspomniane problemy dotyczą także osób słabo zaznajomionych z nowoczesnymi technologiami, dyslektyków, obcokrajowców lub Polaków od lat mieszkających za granicą, ludzi o niższym lub inaczej ukierunkowanym wykształceniu.

Kłopoty grupy 50+ nie znikną z czasem. Co roku grono 50+ zasilają kolejne tysiące obywateli starzejącego się społeczeństwa. W dobie powszechnej informatyzacji, przenoszenia części dotychczas tradycyjnie dostępnych usług do Internetu, tworzenia się wirtualnych społecznych interakcji miliony Polaków dotyka problem cyfrowego wykluczenia.