Problemy Osób Niepełnosprawnych

W Polsce, według różnych statystyk, mieszka od 13 do 15% niepełnosprawnych obywateli. Cierpią na rozliczne niepełnosprawności i doświadczają ich w odmienny sposób. Różni ich wiele ale wszystkich łączy jedno przekonanie. Chcą być traktowani na równi ze zdrowymi obywatelami.

Niestety, przykłady dyskryminacji można mnożyć. Jednym z nich, najbardziej rozpowszechnionym, są niedostępne strony internetowe. Skutecznie ograniczają możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne z zasobów sieciowych.

Dysfunkcje Wzroku

Niewidomi i słabo widzący w codziennej pracy z komputerem używają programów odczytu ekranu i aplikacji powiększających. Pierwsze, tzw. screenreadery interpretują zawartość ekranu i przekazują ją do syntezatora mowy lub linijki brajlowskiej. Drugie na życzenie użytkownika powiększają wybrany fragment ekranu. Wszystkie programy do precyzyjnego poruszania się po stronach internetowych wymagają prawidłowego skonstruowania witryny.

Niepełnosprawności Intelektualne

Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają problem z przyswajaniem skomplikowanych i zawiłych treści. Potrzebują by tekst zamieszczany na stronach internetowych sformułowany był w prosty i przystępny sposób. Zdania nie powinny być długie i wielokrotnie złożone. Słownictwo powinno być jak najprostsze.

Zaburzenia Słuchu

Problemy osób nie słyszących mają dwojaki charakter. Pierwsze powiązane są z różnicami jakie występują między składnią funkcjonującą w języku migowym a konstrukcją języka polskiego, używanego w mowie pisanej i potocznej. Trudny, skomplikowany język skutecznie ogranicza dostęp osobom nie słyszącym do treści zamieszczanych w Internecie. Drugie dotyczą problemów związanych z multimedialną prezentacją zawartości strony. W momencie gdy przekaz ograniczony jest tylko do samego dźwięku, jest on niedostępny dla osoby nie słyszącej. Głucho niewidomi natykają się dodatkowo na szereg problemów które dotykają ludzi z dysfunkcją wzroku.

ograniczenia Ruchowe

Ograniczenia ruchowe najczęściej związane są z różnymi dysfunkcjami górnych kończyn. Osoby upośledzone w ten sposób zmuszone są do korzystania ze specjalistycznych urządzeń wskazujących, dostosowanych do ich niepełnosprawności. Najczęstsze problemy z jakimi spotykają się ludzie ograniczeni ruchowo to limitowany czas reakcji, brak możliwości wybrania z poziomu klawiatury opcji przypisanych wyłącznie myszce oraz nielogicznie ułożone formularze na stronach internetowych.