Dostępność Komercyjnych Stron Internetowych

Raport GUS „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r.” oraz informacje zawarte w raporcie „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007” wskazują, iż 95% przedsiębiorstw korzysta z Internetu, a 93% ma do niego dostęp. Najistotniejszą informację stanowi fakt, iż 56,6% firm posiada własną stronę internetową, czyli stanowi olbrzymią grupę przedstawicieli biznesu mogącą skorzystać z usługi Utilitia.

Zapewnienie dostępności strony internetowej powinno być jednym z podstawowych zabiegów marketingowych każdej firmy. Około 25% internautów dotyka brak dostępności.

Raport NASK za rok 2008 wykazał wzrost liczby aktywnych domen o 73,5% w stosunku do roku 2007. Prognozy na rok 2009 zakładały kwartalną dynamikę wzrostu na poziomie 9-10%. Realizacja „Strategii Informatyzacji Kraju na lata 2007-2013” stanowi kolejny bodziec zwiększający tempo rozwoju Internetu. Użytkowników Polskiej sieci będzie stale przybywać. Właściciele i autorzy witryn Internetowych w coraz większym stopniu dostrzegają wymierne korzyści płynące z popularyzacji informacji i usług sieciowych a to sprawia iż znaczenie dostępności stron nieustannie wzrasta.

25% Klientów ma utrudniony dostęp do różnych komercyjnych usług internetowych.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania doprecyzowuje pojęcia dyskryminacji pośredniej, bezpośredniej i molestowania. Nowe przepisy obejmują działaniami antydyskryminacyjnymi wszystkie firmy komercyjne, oferujące swoje usługi publicznie. Działające na wolnym rynku szkoły, uczelnie, jednostki służby zdrowia, dostawcy energii elektrycznej, zobligowani zostali do równego traktowania swoich klientów. Regulacje ustanawiają zasadę równego traktowania i środki prawne dla jej ochrony.

Art. 13. 1. Każdy, wobec kogo zasada równego traktowania została naruszona, ma prawo do odszkodowania.

Dostępność się opłaca

25% Internautów stanowi ogromną grupę potencjalnych odbiorców. Możesz do nich dotrzeć udostępniając swoje strony internetowe. Nigdy wcześniej zapewnienie dostępności nie było tak szybkie i proste. Utilitia sprawi, że twoja firma profesjonalnie otworzy się na nowych klientów.

Zgodność kodu strony ze specyfikacją użytych do jej stworzenia technologii wraz ze zgodnością z międzynarodowymi standardami znacząco ułatwia przeglądarkom internetowym interpretowanie zawartości witryny i jej prawidłowe wyświetlanie. Oznacza także łatwiejszą konserwację i modernizację serwisów www. Poprawna konstrukcja strony zapewnia jej lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarkach sieciowych. Prawidłowo zbudowana witryna dostępna jest dla większości użytkowników, co sprawia, że tworzenie alternatywnych wersji serwisu, dla przeglądarek mobilnych czy osób z dysfunkcją wzroku jest niepotrzebne.

Dostępny serwis oznacza:

  • Więcej klientów odwiedzających stronę.
  • Lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarkach sieciowych.
  • Jeden, aktualny serwis dostępny dla wszystkich.
  • Wyświetlanie treści na urządzeniach mobilnych i WebTV.
  • Tańszą konserwację i modernizację portalu.

Sprawdź Możliwości usługi Utilitia.