Współpraca

Utilitia współpracuje z FDC – Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, czyli grupą przedstawicieli m.in. organizacji pozarządowych, działających na rzecz zwiększenia dostępności. Dzięki tej współpracy mamy pewność, że realizowane przez nas rozwiązania są zgodne z powszechnymi standardami, a ich przydatność zostaje zaopiniowana przez szeroką grupę ekspertów z dziedziny dostępności.

TPG – Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym. TPG powstało w roku 1991. Działa na terenie całej Polski i jako jedyne w kraju specjalizuje się we wspieraniu osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.

Fundacją Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie ACADEMICA. ACADEMICA rozpoczęła działalność w 2001 r. Od tamtej pory aktywnie wspiera  i inspiruje rozwój kultury oraz nauki wśród studentów Akademii Górniczo – Hutniczej.

Firmą S-NET, zapewniającą kolokację serwerów, na których pracuje usługa Utilitia. Najważniejsze usługi świadczone przez firmę to usługi Centrum Danych, dostęp do Internetu, transmisja danych oraz tranzyt do różnych operatorów. Na terenie Polski S-NET posiada redundantną sieć szkieletową działającą w technologii MPLS. Większość głównych węzłów dostępowych jest połączona ze sobą łączami o przepustowości co najmniej 10Gbps.

Szczupła Informatyka, firmą Michała Gładysza, zajmującą się konsultingiem w obszarze Internetu.

Agencją Reklamową MIMIGroup, która specjalizuje się w marketingu internetowym, budowie oraz pozycjonowaniu stron www.

Apius Technologies Sp. z o.o. Firmą o międzynarodowym zasięgu, która swoje działania koncentruje na bezpieczeństwie informacji cyfrowych i komunikacji IP.

Partnerem Utilitii w dziedzinie kryptografii i szyfrowania jest Unizeto Technologies SA, producent i integrator bezpiecznych systemów teleinformatycznych. Certyfikaty, dostarczone nam przez Unizeto gwarantują bezpieczne, oraz wiarygodne połączenie wszystkich użytkowników z Usługą Utilitia, a także zapobiegają naruszeniu integralności transmitowanych danych.

Współpracowaliśmy również z
Ministerstwem Cyfryzacji w ramach działania „Szerokie Porozumienie Na rzecz Umiejętności Cyfrowych. To właśnie M.in. Dzięki konsultacjom z przedstawicielami Utilitii powstał dokument Mapa dostępności, będący pomocą dla instytucji publicznych zamawiających budowę, lub rozbudowę swoich serwisów internetowych.
 

logo Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni

 

logo Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

 

logo Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA

Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA

S-NET

S-NET

logo MIMI Group

MIMI Group

 

logo APIUS Technologies

APIUS Technologies

 

logo Unizeto Technologies

Unizeto Technologies