Możliwości Usługi Utilitia

Na wstępie chcielibyśmy podziękować za zainteresowanie naszą usługą, a przede wszystkim aspektem dostępności stron internetowych. Wierzymy, że wspólnie uda nam się zbudować lepszy internet!

Możliwości usługi Utilitia

Usługa Utilitia umożliwia:

  • Sprawdzenie poziomu dostępności strony internetowej,
  • Sprawdzenie zgodności witryny z wytycznymi WCAG 2.0 opracowanymi przez grupę doradczą WAI przy konsorcjum W3C,
  • Sprawdzenie zgodności strony ze specyfikacją technologii użytych do jej stworzenia,
  • Analizę całego serwisu internetowego, niezależnie od tego ile posiada podstron,
  • Dostarcza raport zawierający szczegółowe informacje jak należy naprawić odnalezione nieprawidłowości;

Dlaczego warto używać usługi Utilitia

Usługa Utilitia jest innowacyjnym narzędziem na skalę międzynarodową. Nie ma na świecie analogicznego rozwiązania. W internecie występują pojedyńcze testy, sprawdzające część tych samych elementów, które kontroluje Utilitia lecz wykonują je w znacznie węższym i bardziej ograniczonym zakresie. Tylko dwa validatory, HTML oraz CSS, Oba stworzone i rekomendowane przez konsorcjum W3C nie są autorstwa Utilitii. Wszystkie pozostałe analizatory zostały stworzone przez programistów projektu Utilitia. Niektóre używają zewnętrznych technologii, np. test analizujący poprawność językową korzysta z zasobów Microsoft Translator.

Największym atutem Utilitii jest możliwość wykonywania za jednym razem analizy całego serwisu internetowego z jednoczesnym wykorzystaniem kilkudziesięciu validatorów. Inne narzędzia badające zakres dostępności stron www są w stanie przeanalizować tylko jedną podstronę Usługa Utilitia dokonuje multianaliz, gdzie liczba podstron poddawanych testowaniu może być równa liczbie podstron całego serwisu niezależnie od tego czy portal posiada 100, 1000 czy 100 000 podstron.

Przejrzystość i konsekwencja to kolejne zalety Utilitii. Narzędzia zewnętrzne, np. validator HTML lub CSS generują odmienne komunikaty. Ich oceny nie korespondują ze sobą. Po przeprowadzeniu wszystkich testów przez usługę Utilitia, generowana jest jednoznaczna i jednolita informacja z każdego z nich.

Większość dostępnych na świecie analizatorów ogranicza swoje działanie tylko do wykrycia błędu. Usługa Utilitia nie tylko jest w stanie precyzyjnie wskazać lokalizację odnalezionych nieprawidłowości (adres podstrony, nr. kolumny i linii w kodzie strony) ale także dostarcza informacji jak taki błąd należy naprawić.

Kolejną unikatową cechą Utilitii jest jej pełna obiektywność. Całość analiz przeprowadzana jest w sposób automatyczny, bez ingerencji człowieka. Sprawia to, że wyniki badań są wolne od subiektywnych odniesień, niekonsekwencji czy ludzkiego błędu. Oceny analiz są powtarzalne i nie można ich w żaden sposób kwestionować.

Decydując się na wykupienie abonamentu w serwisie Utilitia, oprócz korzystania z samego serwisu, klient będzie miał możliwość korzystania ze wsparcia technicznego, np. w przypadku chęci stworzenia dodatkowych udogodnień dla różnych grup użytkowników lub w razie pomocy w opracowaniu indywidualnych rozwiązań dostępnościowych..

Efektem przeprowadzonej analizy jest raport końcowy. Raport posiada trzy formaty, kierowane do różnych grup odbiorców. Kadry zarządzającej, menedżerów i specjalistów odpowiedzialnych za budowę serwisu internetowego. Pierwszy zawiera tylko ogólną ocenę dostępności i zgodności z międzynarodowymi standardami. Drugi poszerzony jest o dokładniejsze informacje, które analizy nie zostały zakończone z pozytywnym skutkiem. Trzeci, raport szczegółowy, zawiera bardzo precyzyjne informacje co, gdzie i jak należy poprawić aby zwiększyć poziom dostępności analizowanej strony.

Usługa Utilitia przechowuje archiwalne analizy. Dzięki temu w każdej chwili użytkownik może się przekonać jak w interesującym go okresie prezentuje się postęp prac nad zwiększeniem poziomu dostępności danej strony internetowej.

Testy Utilitii

Przekonaj się co potrafi Utilitia. Klikając w Opis działania wszystkich testów usługi Utilitia zapoznasz się ze szczegółowymi informacjami na temat każdego validatora. Znajdziesz opisy techniczne oraz informacje obrazujące kogo mogą dotykać odnalezione nieprawidłowości.

Utilitia jest twórcą wszystkich dostępnych validatorów, chyba że zaznaczono inaczej. Nasi programiści cały czas zajmują się opracowywaniem nowych testów, które będziemy mogli dołączyć do usługi Utilitia nieustannie zwiększając jej funkcjonalność.

Jak korzystać z Utilitii

Po kliknięciu w odnośnik Jak korzystać z Utilitii znajdą Państwo wyczerpujące informacje w jaki sposób szybko, poprawnie i miarodajnie używać usługi Utilitia.

Zachęcamy również do pobrania bezpłatnego podręcznika wyjaśniającego wszelkie aspekty pracy z Utilitią, oraz wskazującego na najważniejsze zagadnienia związane z dostępnością stron internetowych. Kliknij, aby pobrać podręcznik korzystania z Usługi Utilitia

Jeśli niewiadomo, o co chodzi

W sytuacji, gdy w publikowanych na naszych stronach treściach, natrafią Państwo na niewiele mówiące określenia lub skróty, zachęcamy do odwiedzenia zakładki SŁOWNICZEK POJĘĆ I AKRONIMÓW. Pokrótce wyjaśniamy i odsyłamy do bardziej obszernych opisów.