O nas

Spółka Utilitia jest przedsiębiorstwem społecznym, zatrudnia i aktywizuje osoby niepełnosprawne, a osiągane zyski są przekazywane na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Została powołana przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w 2009 r. w celu propagowania dostępności, uniwersalnego projektowania i równego dostępu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby informacja, budynki, usługi i towary były dla tych osób dostępne, trzeba posiadać specyficzną wiedzę. Tę wiedzę przekazujemy wszystkim zainteresowanym.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno praktyczne, jak i merytoryczne w dziedzinie dostępności informacji. Jesteśmy pomysłodawcą unikatowej na skalę światową usługi Utilitia, będącej automatycznym narzędziem do audytu dostępności stron internetowych.

Innym obszarem działalności są szkolenia, przede wszystkim w obszarze edukacji, oświaty, dostępności informacji (accessibility) i różnego rodzaju usług. Szkoliliśmy już pracowników wyższych uczelni, informatyków oraz pracowników instytucji publicznych.