Raporty Utilitii

Chcesz wiedzieć jak, pod względem dostępności prezentuje się Twoja strona na tle konkurencji? Kto w tej kategorii jest lepszy, kto gorszy? A może po prostu interesuje Cię jak pod względem dostępności prezentuje się dana grupa serwisów internetowych, bo po prostu chcesz to wiedzieć? Z Utilitią możesz to sprawdzić!

  • Ocena od 7,1 do 10,0 – Strona spełniająca standardy dostępności
  • Ocena od 5,1 do 7,0 – Strona częściowo spełniająca standardy dostępności
  • Ocena od 0,0 do 5,0 – Strona niespełniająca standardów dostępności

Raport z badania dostępności stron serwisów uczelni wyższych – 2015

PWSZ w Tarnowie www.pwsztar.edu.pl/ 9,1
PWSZ w Tarnobrzegu www.pwsz.tarnobrzeg.pl/ 8,4
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej www.wsksim.edu.pl/ 8,2
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu www.up.wroc.pl/ 8,2
PWSZ w Skierniewicach www.pwsz.skierniewice.pl/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 7,8
Uniwersytet Warszawski www.uw.edu.pl/ 7,7
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie www.zut.edu.pl/uczelnia/aktualnosci.html 7,7
Uniwersytet Wrocławski www.uni.wroc.pl/ 7,6
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku www.umb.edu.pl/ 7,5
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach www.awf.katowice.pl/ 7,5
Dolnośląska Szkoła Wyższa www.dsw.edu.pl/ 7,5
Katolicki Uniwersytet Lubelski www.kul.pl/ 7,5
Uniwersytet w Białymstoku www.uwb.edu.pl/ 7,4
Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku www.mszw.edu.pl/ 7,4
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu www.pr.wspia.pl/o-uczelni 7,4
Politechnika Świętokrzyska www.tu.kielce.pl/ 7,4
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie www.pum.edu.pl/ 7,4
Radomska Szkoła Wyższa www.rsw.edu.pl/ 7,4
Uniwersytet Medyczny w Lublinie www.uek.krakow.pl/ 7,3
Politechnika Opolska www.po.opole.pl/index2.php?mod=start 7,3
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie www.uek.krakow.pl/ 7,3
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej www.wsb.edu.pl/ 7,3
Politechnika Częstochowska www.pcz.pl/ 7,2
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy www.wsg.byd.pl/strona-glowna.1.html 7,2
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej www.wsi.edu.pl/ 7,2
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach www.uph.edu.pl/ 7,2
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku www.wsa.bielsko.pl/ 7,2
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach www.ujk.edu.pl/ 7,2
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski www.uwm.edu.pl/ 7,2
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego www.ka.edu.pl/ 7,1
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania www.vizja.pl/# 7,1
Akademia Muzyczna w Krakowie www.amuz.krakow.pl/ 7,1
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej www.swps.pl/ 7,1
Warszawski Uniwersytet Medyczny www.wum.edu.pl/ 7,1
Akademia Górniczo – Hutnicza www.agh.edu.pl/ 7,1
Politechnika Krakowska www.pk.edu.pl/index.php?lang=pl 7,1
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa www.wsfip.edu.pl/pl/ 7
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu www.awf.wroc.pl/pl/index 7
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji www.wsei.lublin.pl/ 7
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu www.puls.edu.pl/ 7
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University www.wsb-nlu.edu.pl/ 7
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach www.wst.com.pl/ 7
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP www.wshtwp.pl/ 6,9
Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego www.uksw.edu.pl/pl/ 6,9
Uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu www.ue.poznan.pl/pl/ 6,9
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie www.wspa.pl/ 6,9
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych www.wstijo.edu.pl/ 6,9
Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl/ 6,9
Politechnika Lubelska www.pollub.pl/ 6,9
PWSZ we Włocławku www.pwsz.wloclawek.pl/ 6,9
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński www.cm-uj.krakow.pl/ 6,8
Uniwersytet Rzeszowski www.ur.edu.pl/ 6,8
Politechnika Białostocka www.pb.edu.pl/blog/category/studenci/aktualnosci-studenci/ 6,8
Uniwersytet Zielonogórski www.uz.zgora.pl/index.php?pl 6,8
Warszawska Szkoła Zarządzania www.wsz-sw.edu.pl/ 6,8
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie www.ur.krakow.pl/studenci.html 6,8
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji www.wszuie.pl/projekty_eu 6,8
Akademia Leona Koźmińskiego www.kozminski.edu.pl/pl/ 6,7
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu www.wsf.edu.pl/ 6,7
Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu www.amu.edu.pl/ 6,6
SGGW www.sggw.pl/ 6,6
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie www.stara.wspim.edu.pl/ 6,6
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia www.kwspz.pl/ 6,6
Politechnika Rzeszowska www.portal.prz.edu.pl/pl/uczelnia/ 6,6
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu www.umed.wroc.pl/ 6,6
PWSZ w Sanoku www.pwsz-sanok.edu.pl/ 6,5
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach www.ue.katowice.pl/no_cache.html 6,5
PWSZ w Ciechanowie www.pwszciechanow.edu.pl/ 6,5
Politechnika Wrocławska www.portal.pwr.wroc.pl/sitemap,241.dhtml 6,5
Uniwersytet Szczeciński www.usz.edu.pl/ 6,5
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna www.ksw.wloclawek.pl/pl/ 6,5
Wszechnica Świętokrzyska www.ws.edu.pl/ 6,5
PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim www.pwsz.pl/ 6,4
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. St. Staszica www.wsap.edu.pl/wsap/ 6,4
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy www.wszop.edu.pl/ 6,4
Politechnika Poznańska www.put.poznan.pl/ 6,4
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie www.up.krakow.pl/main/ 6,4
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy www.ukw.edu.pl/ 6,3
Wyższa Szkoła Handlowa www.wsh.pl/ 6,3
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu www.ppwsz.edu.pl/ 6,3
PWSZ w Legnicy www.pwsz.legnica.edu.pl/ 6,2
Uniwersytet Śląski www.us.edu.pl/ 6,2
Uniwersytet Papieski JP II www.upjp2.edu.pl/ 6,2
Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki www.sgtir.edu.pl/ 6,2
Akademia im. Jana Długosza www.ajd.czest.pl/170,Nauka 6,1
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa www.cdv.pl/ 6,1
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie www.awf.krakow.pl/ 6,1
Górnośląska wyższa szkoła handlowa www.gwsh.pl/ 6,1
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” www.wsiz.wroc.pl/ 6
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.Stanisława Pigonia w Krośnie BON www.pwsz.krosno.pl/ 6
Politechnika Śląska www.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx 6
Politechnika Gdańska www.pg.edu.pl/studenci/informacje 6
Wyższa Szkoła Artystyczna – Niepubliczne Studium Plastyczne w Warszawie www.charakteryzacja.pl/rekrutacja-2/wyzsza-szkola-artystyczna/ 6
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Strony/WSIiZ.aspx 6
Akademia Techniczno – Humanistyczna www.info.ath.bielsko.pl/ 5,9
Uniwersytet Łódzki www.uni.lodz.pl/ 5,9
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu www.medyk.edu.pl/ 5,8
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania www.swsz.pl/ 5,8
Uniwersytet Medyczny w Łodzi www.umed.pl/pl/ 5,8
PWSZ w Kaliszu www.pwsz.kalisz.pl/ 5,7
PWSZ w Głogowie www.pwsz.glogow.pl/?attachment_id=612 5,7
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej www.umcs.pl/ 5,6
Politechnika Łódzka www.p.lodz.pl/index.htm 5,6
Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy www.utp.edu.pl/ 5,3
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna www.mwse.edu.pl/ 5,2
Szkoła Główna Handlowa www.sgh.waw.pl/pl/Strony/default.aspx 2,6
Wyższa Szkoła Bankowa www.wsb.pl/wroclaw/ 6,5
Collegium Civitas www.civitas.edu.pl/ 6,5
II LO im. Sobieskiego w Krakowie www.sobieski.krakow.pl/ 7,3
Wyższa Szkoła Technologii informatycznych, www.wsti.pl/ 6,2
SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących www.blind.krakow.pl/ 7,7
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju www.snrr.pl/ 6,6
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi www.laski.edu.pl/ 6,4
Uniwersytet Opolski www.uni.opole.pl/page/614/studiuj-na-uniwersytecie-opolskim 6,7

Raporty z badania dostępności stron serwisów samorządowych,

Zapraszamy do zapoznania się z raportami przygotowanymi we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju regionalnego, dotyczącymi dostępności serwisów internetowych instytucji publicznych. Poniższe Raporty zostały przygotowane za pomocą usługi Utilitia.

Pobierz raport z badania serwisów instytucji publicznych (Luty 2014)

Pobierz raport dotyczący dostępności serwisów samorządowych (sierpień 2013)

Pobierz raport dotyczący dostępności serwisów samorządowych (kwiecień 2013)

Ranking dostępności stron najpopularniejszych banków – sierpień 2012

Raport dostępności najpopularniejszych polskich banków
lp. Nazwa Banku Adres Portalu Ocena utilitii Raport
1 BZ WBK http://www.bzwbk.pl/ 7,4 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501aad8edcb1a97c24000004
2 Idea Bank http://www.ideabank.pl/ 7,4 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501bb4d9dcb1a95c18000013
3 BOŚ http://www.bosbank.pl/ 6,6 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501a7a17dcb1a92f0700000d
4 ING Bank Śląski http://www.ingbank.pl/ 6,5 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501a8700dcb1a9621600000b
5 Kredyt Bank http://www.kredytbank.pl/ 6,5 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501a9d5edcb1a93d41000005
6 MBank http://www.mbank.pl/ 6,5 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501b03ebdcb1a93016000016
7 Inteligo http://inteligo.pl/ 6,2 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501ac325dcb1a95009000003
8 BGż http://www.bgz.pl/ 6,1 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501a79f5dcb1a92f0700000a
9 Pekao SA http://www.pekao.com.pl/ 6,1 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501a8c97dcb1a97d0f000004
10 Euro Bank http://www.eurobank.pl/ 6,1 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501ad494dcb1a96f81000018
11 Bank Millennium http://www.bankmillennium.pl/ 6 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501a639adcb1a95d97000007
12 Nordea Bank http://www.nordea.pl/ 6 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501aeff8dcb1a9433c000030
13 Toyota Bank http://www.toyotabank.pl/ 5,8 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501bb4ecdcb1a95c18000015
14 Paribas Bank http://www.bnpparibas.pl/index.htm 5,6 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501b126ddcb1a94b0200002c
15 Crédit Agricole http://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni 5,4 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501ad1c7dcb1a906d7000005
16 Getin Bank http://www.getinbank.pl/ 5,4 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501b09b7dcb1a94b02000010
17 BPH http://www.bph.pl/pl/klienci_indywidualni 5,4 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501b1629dcb1a94b0200003a
18 PKO BP http://www.pkobp.pl/ 5,3 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501af00ddcb1a9433c000032
19 Alior Bank http://www.aliorbank.pl/pl/ 5,1 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501a64d8dcb1a95d9700000d
20 Raiffeisen Bank http://www.raiffeisen.pl/ 5,1 http://www.validator.utilitia.pl/analysis/501aada2dcb1a97c24000007

Ranking dostępności stron internetowych związanych z podróżą – czerwiec 2012

Podczas EURO 2012 Utilitia przebadała 20 różnych portali internetowych. Strony polskich lotnisk, transportu miejskiego, PKS, PKP oraz rozkładów połączeń. Do testu wybrane zostały strony należące do miast gospodarzy Euro 2012 oraz Kraków, który będzie przyjmował kilka zagranicznych drużyn. Do tego zostały przebadane dwa serwisy informacyjne. Jeden, należący do UEFA. Drugi, dedykowany kibicom niepełnosprawnym. Wyniki przeprowadzonych analiz, nie napawają optymizmem. Badanie zostało przeprowadzone w maju 2012 r.

L.p.
Instytucja: Adres startowy badanej strony:
Ocena:
Łącze do raportu analizy:
1
PKS Warszawa http://pkspolonus.pl/
7,2
raport analizy PKS Warszawa >>
2
ZTM Warszawa http://www.ztm.waw.pl/
6,9
raport analizy ZTM Warszawa >>
3
Rozkłady jazdy PKS http://www.e-podroznik.pl/
6,9
raport analizy e-podróżnik >>
4
PKS Gdańsk http://www.pks.gdansk.pl/
6,9
raport analizy PKS Gdańsk >>
5
PKP http://www.pkp.pl/
6,7
raport analizy PKP >>
6
Port Lotniczy Wrocław http://airport.wroclaw.pl/
6,7
raport analizy Portu Lotniczego we Wrocławiu >>
7
Rozkład jazdy PKP http://2012.rozklad-pkp.pl/
6,4
raport analizy Rozkładów jazdy PKP >>
8
MPK Wrocław http://www.mpk.wroc.pl/
6,2
raport analizy MPK Wrocław >>
9
Polbus PKS Wrocław http://www.polbus.pl/
6,1
raport analizy PKS Wrocław >>
10
PKS Kraków http://www.pks.krakow.pl/
6,0
raport analizy PKS Kraków >>
11
Informator Niepełnosprawnego Kibica http://niepelnosprawnik.eu/
5,9
raport analizy Niepełnosprawnika >>
12
MPK SA w Krakowie http://www.mpk.krakow.pl/
5,9
raport analizy MPK Kraków >>
13
Port Lotniczy Poznań-Ławica http://www.airport-poznan.com.pl/pl/
5,5
raport analizy Portu Lotniczego w Poznaniu >>
14
PKS Poznań http://pks.poznan.pl/
5,4
raport analizy PKS Poznań >>
15
Lotnisko Chopina w Warszawie http://www.lotnisko-chopina.pl
5,3
raport analizy Lotniska Chopina >>
16
Strona UEFA dot. Euro http://pl.uefa.com/uefaeuro/index.html
5,3
raport analizy strony UEFA dot. Euro >>
17
Lotnisko Kraków Airport http://www.krakowairport.pl/
5,2
raport analizy Lotniska w Krakowie >>
18
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku http://ztm.trojmiasto.pl/
4,9
raport analizy ZTM Gdańsk >>
19
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu http://ztm.poznan.pl/
4,8
raport analizy ZTM Poznań >>
20
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy http://www.airport.gdansk.pl/
4,7
raport analizy Portu Lotniczego w Gdańsku >>

Ranking dostępności stron internetowych operatorów telefonii komórkowej w Polsce – kwiecień 2012

Poniższe zestawienie przedstawia ranking domen wraz z łączami do raportów z przeprowadzonej analizy. Każda strona internetowa badana była do 100 podstron w głąb serwisu. Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2012 r.

L.p.
Adres startowy badanej strony:
Ocena
Łącze do raportu analizy:
1
http://www.mobilking.pl/
8,3
raport analizy mobilking >>
2
http://www.centernet.pl/
8,1
raport analizy centernet >>
3
http://www.carrefourmova.pl/
7,7
raport analizy carrefourmova >>
4
http://telepin.pl/mobi/index.php?page=pre_strona-glowna
7,6
raport analizy telepin >>
5
http://www.tubiedronka.pl/
7,4
raport analizy tubiedronka >>
6
http://www.heyah.pl/
7,4
raport analizy heyah >>
7
http://aero2.pl/
7,3
raport analizy areo2 >>
8
http://freem.pl/
7,0
raport analizy freem >>
9
http://www.nordiskpolska.pl/
6,8
raport analizy nordiskpolska >>
10
http://www.cdpnetia.pl/static/glowna.html
6,8
raport analizy cdpnetia >>
11
http://www.play.pl/
6,4
raport analizy play >>
12
http://www.wrodzinie.com.pl/
6,4
raport analizy w rodzinie >>
13
http://www.t-mobile.pl/pl/indywidualni/strona-glowna
6,3
raport analizy t-mobile >>
14
http://orange.pl
5,9
raport analizy orange >>
15
http://dialog.pl/klienci_indywidualni/produkty_i_uslugi/komorki
5,9
raport analizy dialog >>
16
http://www.inea.pl/
5,9
raport analizy inea >>
17
http://www.lycamobile.pl/
5,8
raport analizy lycamobile >>
18
http://www.upc.pl/
5,6
raport analizy upc >>
19
http://www.mobile.pl/
5,5
raport analizy mobile >>
20
http://www.cyfrowypolsat.pl/
5,3
raport analizy cyfrowypolsat >>
21
http://www.sferia.pl/
5,2
raport analizy sferia >>
22
http://www.plusgsm.pl
4,8
raport analizy plusgsm >>