AccessibilityCamp 2013

8 stycznia 2013

Forum Dostępnej CyberPrzestrzeni, czyli platforma skupiająca organizacje, instytucje oraz firmy zainteresowane dostępnością treści elektronicznych organizuje Po raz pierwszy w Polsce AccessibilityCamp – spotkanie
poświęcone dostępności stron internetowych, programów, multimediów i
urządzeń

. Dostępność (ang. accessibility) oznacza, że z danego rozwiązania mogą korzystać użytkownicy z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. AccessibilityCamp ma na celu pokazać różne rozwiązania, dać możliwość wymiany poglądów i wiedzy oraz poznania się ludziom, znającym się do tej pory tylko z sieci.

Podczas AccessibilityCamp organizatorzy chcą się skupić na czterech najważniejszych obszarach:

  1. Dostępność serwisów internetowych (web accessibility) – czyli rozwiązaniach dostępnych w Internecie, które pozwalają na korzystanie z nich każdemu użytkownikowi. Implementacja WCAG 2.0 i ARIA, rozwiązania techniczne, wdrożenia CMS, zaawansowane aplikacje webowe, e-learning, e-commerce, e-goverment, e-booki.
  2. Dostępność oprogramowania (software accessibility) – budowanie dostępnych aplikacji, interfejsy dostępnościowe, SDK, inspektory dostępności, aplikacje mobilne.
  3. Dostępność multimediów (media accessibility) – stosowanie audiodeskrypcji, napisów dla osób niesłyszących, tłumaczeń na język migowy, dostępne aplikacje multimedialne i gry.
  4. Dostępność urządzeń (hardware accessibility) – rozwiązania sprzętowe, w których zaimplementowano rozwiązania dostępnościowe dla różnych użytkowników, w tym smartfony, tablety, sprzęt biurowy i domowy.

Każdy, kto chce i może zaprezentować coś interesującego może zgłosić swoje wystąpienie lub tekst do publikacji. Szczegółowe warunki znajdują się na stronie Forum, dostępnej pod adresem www.fdc.org.pl.

W związku z AccessibilityCampem planowane jest wydanie elektronicznej publikacji na temat dostępności. Każdy chętny może przesłać dowolny tekst związany tematycznie z dostępnością. Teksty należy nadsyłać na adres: fdc@firr.org.pl  do dnia 31 marca 2013 roku.