konferencja „Game Inn”

14 listopada 2017

W ramach programu Inteligentny Rozwój Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 4 października 2017 r. zorganizowało konferencję prasową „Game Inn”, podczas której ogłoszono wyniki drugiego konkursu Game Inn.

W konferencji prasowej wziął  udział wiceprezes Rady Ministrów , minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Podczas konferencji zaproszone organizacje, w tym Utilitia Sp. z o.o.,  miały możliwość zaprezentowania aktualnie realizowanych projektów, które  wygrały pierwszą edycję  konkurs Game Inn. Pracownicy Utilitii zaprezentowali obecnym dotychczasowe  wyniki prowadzonych w ramach projektu badań, oraz przybliżyli temat ludzkiej echolokacji. Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą Transition Technologies S.A.

http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5583,sektor-gier-wideo-ponownie-ze-wsparciem-ncbr.html

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego narzędzia umożliwiającego rozwój zdolności echolokacji u osób z dysfunkcją wzroku. Wykształcenie tej umiejętności pozwoli osobom niewidomym i słabowidzącym na większą niezależność, pewność w poruszaniu się oraz poprawę funkcjonowania w życiu codziennym. Stworzenie rozwiązania informatycznego w ramach projektu „EchoVis” może w znacznym stopniu przyczynić się do  zwiększenia zdolności postrzegania świata przez osoby z dysfunkcją wzroku. Powyższe rozwiązanie przybierze formę trzech aplikacji, w tym także mobilnej gry, również dla osób nie mających problemów ze wzrokiem. Będą one zawierać wirtualne środowisko szkoleniowe, co tym samym umożliwi skuteczne i efektywne nabywanie umiejętności w zakresie korzystania z echolokacji.

Prowadzone badania mają na celu utworzenie oraz uzupełnienie metodologii nauczania ludzkiej echolokacji, na podstawie której zbudowane zostaną aplikacje mobilne. Zaplanowano utworzenie trzech aplikacji. Każda z trzech aplikacji będzie obejmowała inne zagadnienia w zakresie wiedzy o echolokacji.  Pierwsza aplikacja będzie narzędziem do nauki rozróżniania dźwięków na poziomie podstawowym. Druga aplikacja stanowić będzie pomoc w nauce  pasywnej i aktywnej echolokacji. Planowo będzie ona dostosowana do nauki na zróżnicowanym poziomie zaawansowania, aby umożliwić osobom zarówno początkującym jak i zaawansowanym korzystanie z tego narzędzia. Docelowo ma ona stanowić pomoc w samodzielnej nauce echolokacji oraz wsparcie dla nauczycieli orientacji przestrzennej. Trzecia aplikacja zostanie utworzona w formie gry audio, w której będzie wykorzystane zjawisko echolokacji.

 

Opisy do zdjęć:

  1. Piotr Witek, pracownik Utilitii, przedstawia dziennikarzom projekt „EchoVis”.
  2. Michał Bujacz, kierownik naukowy projektu, prezentuje dziennikarzom

dotychczasowe wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „EchoVis”.

  1. Piotr Witek wraz ze swoim psem przewodnikiem Zako, Michał Bujacz, Anna Mazur- pracownicy projektu „EchoVis” podczas konferencji.

wreczenie nagród