Czwarte spotkanie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni

13 stycznia 2012

Kolejne spotkanie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni (FDC) odbędzie się 17 stycznia 2012 roku, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Tym razem tematem spotkania będzie E-learning dostępny dla wszystkich.

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni zajmuje się kwestiami zwiększenia dostępności Internetu (m.in. dla osób niepełnosprawnych, starszych), projektowania uniwersalnego stron www oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Polsce. Celem FDC jest konsolidacja i wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi w tym obszarze oraz przekazywanie rekomendacji organom administracji.

Podczas styczniowej dyskusji zostanie poruszony temat wykorzystania e-learningu w procesie edukacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych (w tym szkolenia i platformy kształcenia zdalnego).

Osoby z niepełnosprawnością to jedna z grup społecznych najbardziej narażonych na wykluczenie cyfrowe. Zostaną zaprezentowane wyniki badania dostępności platform i kursów e-learningowych. Będzie to szansa na wymianę informacji oraz okazja rozmowy z ekspertami z zakresu dostępności.

Tu można pobrać Program Spotkania.

17 stycznia 2012 roku, w godz. 11.00 – 17.00,
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
Plac Bankowy 3/5, sala 169.

Członkami Założycielami FDC są:

  • Fundacja Audiodeskrypcja,
  • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
  • Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo,
  • Fundacja Widzialni,
  • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych,
  • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym,
  • Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych;