Deklaracja dostępności – dokument, który powinna posiadać każda publiczna strona

28 sierpnia 2019

Jednym z wymogów względem instytucji publicznych nałożonym przez ustawę z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych jest deklaracja dostępności. W dokument taki powinna być wyposażona każda strona internetowa i aplikacja mobilna instytucji publicznej, powinien być on także w całości zgodny z wytycznymi WCAG.

Wszyscy zainteresowani przygotowaniem takiego dokumentu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami dotyczącymi jego struktury na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji.
Deklaracja dostępności powinna być zwykłym dokumentem HTML w dowolnej wersji. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.