Dostępność bankowości elektronicznej

10 października 2012

19 września, w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, odbyła się konferencja „Bankowość dostępna dla wszystkich”. Zorganizowana przez Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni i objęta patronatem Pani prof. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, zgromadziła wiele osób, zarówno przedstawicieli poszczególnych banków, uczelni wyższych, środowisk osób niepełnosprawnych, jak i ludzi zajmujących się działaniami na rzecz dostępności serwisów internetowych oraz szeroko rozumianych usług bankowych.

Celem konferencji było przedstawienie doświadczeń osób niepełnosprawnych w korzystaniu z usług bankowych, głównie bankowości elektronicznej, sposobów na poprawę ich dostępności oraz przykłady dobrych praktyk.

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni zajmuje się kwestiami zwiększenia dostępności środków przekazu elektronicznego (m.in. dla osób niepełnosprawnych, starszych), projektowania uniwersalnego stron WWW oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Polsce. Celem FDC jest konsolidacja i wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi w tym obszarze oraz przekazywanie rekomendacji organom administracji.

Podczas konferencji, Piotr Witek z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego poruszył kwestię dostępności stron internetowych banków oraz serwisów bankowości elektronicznej dla osób niepełnosprawnych. W oparciu o analizy wykonane narzędziem Utilitia, został przedstawiony raport o poziomie dostępności witryn bankowych najpopularniejszych banków w Polsce. Przy tej okazji, zostały także zaprezentowane najczęściej występujące błędy, nieprawidłowości i bariery w dostępie do informacji pojawiające się zarówno w portalach bankowych jak i serwisach bankowości elektronicznej.

Mikołaj Rotnicki z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych przeprowadził analizę dostępności aplikacji mobilnych, służących do tzw. M-bankingu pod kątem osób z dysfunkcją wzroku.

Więcej informacji, nagrania z konferencji oraz szczegółowy program konferencji dostępne są na stronie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.