Dostępność serwisów internetowych jednostek administracji publicznej na przestrzeni lat 2012-2017

10 października 2017

Tak, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, również i w tym roku, przeanalizowaliśmy ponad 3000 publicznych serwisów internetowych z wykorzystaniem naszego automatycznego narzędzia Utilitia. W ten sposób udało nam się zgromadzić dane o dostępności polskich publicznych witryn internetowych z okresu pięciu minionych lat. Jak pokazuje poniższe zestawienie, zmiany zachodzące w polskim internecie są bardzo pozytywne.

Po przeanalizowaniu 3000 serwisów internetowych różnych jednostek administracji publicznej, pod kątem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodności z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.0 oraz rozporządzeniem wykonawczym Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r., jesteśmy w stanie stwierdzić iż w połowie roku 2017:

  • 42,73% badanych publicznych serwisów internetowych było bardzo trudno dostępnych dla osób narażonych na cyfrowe wykluczenie,
  • na 44,63% portali sporadycznie występowały różne problemy w dostępie do informacji publicznej,
  • 0,97% badanych serwisów nie było dostępnych w najmniejszym stopniu,
  • 11,68% publicznych serwisów internetowych dostępnych było dla większości osób z niepełnosprawnościami oraz pozostałych użytkowników Internetu, narażonych na cyfrowe wykluczenie.
Wykres ukazuje zmianę dostępności serwisów między w latach 2012-2017

Zmiana dostępności serwisów między w latach 2012-2017

Zestawienie dostępności serwisów internetowych jednostek administracji publicznej na przestrzeni lat 2012-2017
Dostępność serwisu 2012 2017 Zmiana O pkt. %
Dostępne 0,80% 11,68% Spadek 10,88%
Dostępne z niewielkimi trudnościami 20,80% 44,63% Wzrost 23,83%
Trudno dostępne 73,40% 42,73% Spadek -30,67%
Zupełnie niedostępne 5,00% 0,97% Spadek -4,03%

 

W ciągu pięciu minionych lat, 69,41% wszystkich publicznych serwisów internetowych zwiększyło swój poziom dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zmiany te odbywały się w różnym stopniu, tempie i zakresie. Nie ulega jednak wątpliwości, iż przede wszystkim miały na to wpływ wprowadzone w Polsce w roku 2012 regulacje prawne oraz działania świadomościowe prowadzone przez takie organizacje jak Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, w ramach których z dostępności informacji elektronicznej przeszkolono setki pracowników administracji publicznej.

Wykres ukazuje wyniki badania dostępności serwisów narzędziem Utilitia.

Wyniki badania dostępności serwisów