Dostępność witryn internetowych uczelni wyższych w roku 2014

30 października 2014

W roku 2014 w ramach projektu Pełno(s)prawny Student przebadanych zostało 100 uczelnianych serwisów internetowych, w roku ubiegłym było ich 72.

W roku 2014 w ramach projektu Pełno(s)prawny Student przebadanych zostało 100 uczelnianych serwisów internetowych, w roku ubiegłym było ich 72.

 

W wyniku automatycznego badania przy pomocy Usługi Utilitia zlokalizowano 1 serwisów niedostępnych (poniżej 5,0 pkt.) – 1%, w roku ubiegłym było ich 31 co stanowiło 43,1%.

 

70 serwisów okazało się być trudno dostępnymi (pomiędzy 5,1 a 7,0 pkt.) – 70%, w roku ubiegłym było ich 33 co stanowiło 45,8%.

 

29 serwisy dostępne ze sporadycznie występującymi barierami (powyżej 7,1 pkt.) – 37%, w ubiegłym roku było ich 8 co stanowiło 11,1%.

 

Poziom swojej dostępności zwiększyło 76 uczelnianych serwisów internetowych (76%).

 

Niestety, zmniejszenie poziomu dostępności odnotowano aż na 15 serwisach uczelni (15%).

7 serwisów uczestniczyło w tym roku w badaniu po raz pierwszy (7%).

Bez zmian pozostało 2 serwisy (2%).

 

W ciągu minionego roku największej poprawie dostępności uległy internetowe serwisy następujących uczelni:

  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie +2,2
  • Uniwersytet Wrocławski +2,2
  • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia +1,9

 

Najwyżej ocenione uczelnie spośród uczestników konferencji Pełno(s)prawny Student 2014:

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 8,0
  • Uniwersytet Wrocławski 7,8
  • Radomska Szkoła Wyższa 7,7
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 7,7

Wyżej wymienione uczelnie zostały laureatami konkursu i otrzymały Bony promocyjne Utilitii, dzięki czemu będą mogły jeszcze skuteczniej pracować nad dostępnością swoich serwisów internetowych.

Bony promocyjne, uprawniają ich Posiadaczy do korzystania z usług Utilitii na specjalnych warunkach. Posiadacz Bonu promocyjnego, w ustalonym okresie, ma możliwość przeprowadzania analiz jednego adresu domenowego w pakiecie Gold oraz w opcji Open Audit.

Więcej informacji o bonach

Dodatkowo każdy z uczestników konferencji ma możliwość otrzymania bezpłatnego konta do usługi Utilitia na okres 30 dni.

Formularz – zgłoszenie chęci otrzymania darmowego konta

 

Gratulujemy!