Dostępność witryn internetowych uczelni wyższych w roku 2013

28 października 2013

Już od kilku lat przy okazji organizowanej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego konferencji Pełno(s)prawny Student przyglądamy się dostępności stron internetowych uczelni wyższych, uczestniczących w tym przedsięwzięciu. Oto, jak sytuacja wygląda w bieżącym roku.

W roku 2013 w ramach projektu Pełno(s)prawny Student przebadane zostały 72 uczelniane serwisy internetowe.

W wyniku automatycznego badania przy pomocy Usługi Utilitia zlokalizowano 31 serwisów niedostępnych (poniżej 6,0 pkt.) – 43,1%.

33 serwisy trudno dostępne (pomiędzy 6,0 a 7,0 pkt.) – 45,8%

8 serwisy dostępne ze sporadycznie występującymi barierami (powyżej 7,0 pkt.) – 11,1%

Poziom swojej dostępności zwiększyło 15 uczelnianych serwisów internetowych (20,8%).

Niestety, zmniejszenie poziomu dostępności odnotowano aż na 23 serwisach uczelni (31,9%).

W ciągu minionego roku największej poprawie dostępności uległ internetowy serwis Akademi Górniczo-Hutniczej w Krakowie (0,9 pkt.).

47,2% badanych serwisów albo zachowało poziom dostępności na poziomie z minionego roku, albo nie brało udziału w zeszłorocznym badaniu.

Najwyżej ocenione uczelnie spośród uczestników konferencji Pełno(s)prawny Student 2013:

  1. Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej 8,2
  2. Uniwersytet Śląski 8,1
  3. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 7,9
  4. SGGW 7,6
  5. Uniwersytet Warszawski 7,2
  6. Politechnika Lubelska 7,1
  7. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 7,1
  8. Uniwersytet Zielonogórski 7,0

Gratulujemy!