Dyrektywa o dostępności stron internetowych przyjęta przez europosłów

2 listopada 2016

26 października 2016R Parlament Europejski przyjął dyrektywę o dostępności publicznych stron internetowych. Kolejnym krokiem jest publikacja dyrektywy w dzienniku urzędowym UE, a następnie wdrożenie jej przez kraje członkowskie, proces ten może trwać maksymalnie 21 miesięcy od momentu publikacji. Nowe strony (powstałe po wdrożeniu przepisów dyrektywy) będą musiały być dostosowane do nowych wymogów w ciągu jednego roku, a starsze strony i aplikacje – w ciągu 33 miesięcy.

Obowiązek dostosowania stron internetowych i aplikacji mobilnych spoczywa na wszystkich instytucjach publicznych, z wyjątkiem organizacji pozarządowych, nie świadczących podstawowych usług dla społeczności lub dla osób z niepełnosprawnością. oraz nadawców publicznych. Poszczególne kraje członkowskie mogą również z obowiązku dostosowania zwolnić szkoły, przedszkola i żłobki, serwisy www i aplikacje tych instytucji muszą jednak spełniać minimalne wymogi dostępności, pozwalające na wykonywanie podstawowych czynności e-administracyjnych.
Obowiązek dostosowywania nie dotyczy:

  • transmisji na żywo, jednak w przypadku umieszczenia materiału archiwalnego na stronie www [powinien on zostać przygotowany w sposób dostępny w okresie 14 dni.
  • map
  • treści pochodzących spoza sektora publicznego

W chwili obecnej dostępność wg dyrektywy wyznacza norma EN 301 549 V1.1.2 (2015–04.