EchoVis na seminarium szkoleniowym „Nowe trendy w nauczaniu orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością wzroku”

30 września 2018

Wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR), wspólnie zorganizowaliśmy w dniu 25 września 2018r. seminarium szkoleniowe „Nowe trendy w nauczaniu orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością wzroku”. Spotkanie przygotowaliśmy w budynku Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i cieszyło się ono ogromnym zainteresowaniem.

Seminarium przeznaczone było dla wszystkich nauczycieli orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością wzroku, którzy na co dzień w praktyce wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu, a jego celem bylło poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością wzroku o tematy, które współcześnie są bardzo istotne dla rozwoju tej subdyscypliny tyflopedagogiki (m. in. echolokacja, nowe technologie). Bardzo byśmy chcieli aby seminarium to zapoczątkowało cykliczne spotkania praktyków – nauczycieli orientacji przestrzennej.

W trakcie seminarium poruszone zostały następujące obszary tematyczne:

  1. Wykorzystanie echolokacji w orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością wzroku. Prezentacja najistotniejszych zagadnień teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.
    Zaprezentowanie projektu EchoVis, jego założeń i rezultatów.
  2. Nowoczesne technologie wspierające orientację przestrzenną i poruszanie się osób z niepełnosprawnością wzroku.
  3. Usługi wspierające osoby niewidome i słabowidzące oparte na nowoczesnych technologiach
  4. Wymiana wiedzy i doświadczeń – panel dyskusyjny.

Udział w seminarium był bezpłatny – dzięki czemu frekwencja uczestników była nawet większa niż wcześniej zakładaliśmy. Mamy nadzieję, że uda się sprawić, że takie sympozja staną się imprezą cykliczną.

Logo Funduszy Europejskich

Logo Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój