Komisja Europejska ustala zasady dostępności stron internetowych

10 grudnia 2012

Z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych Komisja Europejska przedstawiła  projekt dyrektywy o dostępności publicznych stron internetowych (Proposal
for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the accessibility of public sector bodies websites).

W projekcie przywołane zostały różne dokumenty, deklaracje i stanowiska, w tym Europejska Agenda Cyfrowa. Pokazane są także badania na temat skali niepełnosprawności i korzyści biznesowych w wypadku tworzenia dostępnych stron internetowych. Jako podstawę techniczną wskazano Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które mają się stać standardem międzynarodowym (ISO) i europejskim.

Publiczne strony internetowe mają być dostępne do końca 2015 roku, a kraje członkowskie mają corocznie raportować postępy z tego procesu. Jednak obowiązkiem oferowania dostępnych usług objęto nie wszystkie rodzaje serwisów publicznych, ale wymienione w treści projektu 12 rodzajów, do których należą na przykład serwisy podatkowe, zdrowotne, stypendialne i inne.

Wydaje się ważnym, że Komisja Europejska wskazuje wreszcie konkretny dokument, jakim są wytyczne WCAG 2.0 i określa obowiązkowy poziom na AA. Do tej pory w różnych krajach stosowano różne standardy, co utrudniało programistom pracę. Teraz Niemcy, Włochy czy Irlandia dostosują swoje przepisy do WCAG i polscy programiści i webmasterzy będą mogli zarabiać za granicą.

Źródło informacji : www.informaton.pl