Konferencja „Siećpospolita” u Prezydenta RP

14 października 2011

Z inicjatywy Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja pt. „Społeczeństwo informacyjne w Polsce – Siećpospolita”. Spotkanie miało miejsce w ramach Forum Debaty Publicznej „Społeczeństwo obywatelskie – kapitał społeczny”. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni m.in. prezydenccy ministrowie, przedstawiciele rządu, eksperci od internetu, menedżerowie firm telekomunikacyjnych i komputerowych oraz działacze organizacji pozarządowych zajmujących się informatyzacją.

Przed debatą internauci za pomocą zakładki „Twoje Pytanie do Prezydenta” – dostępnej w serwisie Youtube.com – mogli zadawać swoje pytania. Te, które zwyciężyły w zakończonym w poniedziałek głosowaniu, zostały zadane podczas spotkania. Wśród nich były np. prośby, by prezydent naciskał na wykorzystanie wolnego i otwartego oprogramowania w instytucjach publicznych oraz szkołach, a także starał się o wprowadzenie e-podręczników.

Debatę poświęconą komputeryzacji państwa i informatyzacji szkół otworzył Prezydent Bronisław Komorowski.
Wykorzystanie potencjału Internetu w edukacji to gigantyczna szansa – przekonywał.
Oprócz tego Prezydent zapowiedział, że powinniśmy iść w stronę rozwiązań umożliwiających e-głosowanie, które z pewnością zwiększyłoby frekwencję wyborczą. Zwracał uwagę na potrzebę upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu i ostrzegał przed problemem wykluczenia cyfrowego osób mających ponad 50 lat.

Po otwarciu nastąpiła część panelowa, gdzie można było wysłuchać wystąpień ekspertów i włączyć się w dyskusje. Pierwszy panel dotyczył społeczeństwa informacyjnego w Polsce, a drugi informatyzacji edukacji.

Podczas pierwszego głos w dyskusji zabrał Aleksander Waszkielewicz Prezes FIRR, który ostrzegł przed dokonywaniem cyfryzacji bez uwzględnienia przy tym międzynarodowych standardów dostępności.
Nieuważna cyfryzacja życia może zwiększyć wykluczenie społeczne przez wykluczenie cyfrowe na przykład osób niepełnosprawnych – powiedział Aleksander Waszkielewicz.

Celem tego rodzaju debat jest wypracowanie propozycji konkretnych zmian legislacyjnych w istotnych dla kraju kwestiach, takich jak zdrowa i bezpieczna rodzina, społeczeństwo obywatelskie i kapitał społeczny, samorząd terytorialny, silna gospodarka, służebne państwo, dziedzictwo kulturowe czy potencjał obszarów wiejskich.