Konkurs Grantowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

19 lutego 2015

Zbliża się 30 maja 2015 r., a wraz z nim ostateczny termin, do którego wszystkie publiczne serwisy internetowe, a także portale jednostek realizujących zadania publiczne, powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych, a przy tym zgodne z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), na poziomie i w zakresie określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił konkurs grantowy na dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych. W konkursie, w którym wnioski należy składać do 1 marca br., mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego, ich organy, oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Jednym z warunków rozliczenia grantu jest weryfikacja poziomu dostępności stworzonego, lub zmodyfikowanego serwisu internetowego, oraz jego zgodność z kryteriami sukcesu standardu WCAG 2.0 określonymi w rozporządzeniu.

 

W związku z powyższym, wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, od wielu lat zajmującą się działaniami w obszarze ochrony praw osób niepełnosprawnych i włączenia cyfrowego, chcielibyśmy zaoferować Państwu możliwość skorzystania z naszych usług, polegających m.in. na wykonywaniu klasycznych audytów dostępności, audytów weryfikujących zgodność ze standardem WCAG 2.0, rozporządzeniem Rady Ministrów, oraz szeregu innych usług dostępnościowych.

 

W przypadku zainteresowania indywidualną ofertą, prosimy o kontakt drogą elektroniczną

na adres mikolaj.rotnicki@serwer1353629.home.pl, lub drogą telefoniczną, pod nr 663-88-36-00.