Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji informuje, na dostosowanie serwisów do wytycznych WCAG 2.0 pozostał już tylko rok!

3 czerwca 2014

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z 12 kwietnia 2012 r. – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przypomina – do … Czytaj cały artykuł „Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji informuje, na dostosowanie serwisów do wytycznych WCAG 2.0 pozostał już tylko rok!”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z 12 kwietnia 2012 r. – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przypomina – do dnia 30 maja 2015 r. serwisy administracji publicznej mają być dostosowane do potrzeb obywateli niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0.

Jako serwisy publiczne rozumiemy te, które za takie uznaje ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Serwisy te w ciągu najbliższego roku powinny być zgodne z międzynarodowym standardem WCAG 2.0, a tym samym być dostępne dla szerokiej grupy wykluczonych cyfrowo użytkowników w tym np. Niewidomych, niepełnosprawnych ruchowo, słabowidzących, czy też osób starszych. Przypominamy, że znaczną część zgodności z wytycznymi WCAG 2.0 mogą Państwo sprawdzić za pomocą naszego narzędzia dostępnego pod adresem http://validator.utilitia.pl. Dzięki bezpłatnej rejestracji możliwe będzie analizowanie trzech podstron serwisu za pomocą wszystkich udostępnionych przez nas narzędzi testujących. Przyjazny kreator raportu szczegółowego pozwoli skupić się na poprawianiu wybranych kryteriów WCAG, a przeprowadzenie następnych testów umożliwi porównanie wyników z poprzednimi, oraz ocenę postępu w udostępnianiu serwisu wszystkim użytkownikom.