Najwyższa Izba Kontroli przypomina: dostępność stron internetowych to obowiązek wszystkich podmiotów realizujących zadania publiczne

17 lutego 2016

O tym, że dostępna strona internetowa to w przypadku instytucji publicznych obowiązek nasi czytelnicy wiedzą z pewnością doskonale. Wie o tym także Najwyższa Izba Kontroli, która, na mocy swoich uprawnień sprawdziła, jak ten obowiązek realizowany jest w praktyce. Pisząc krótko, jest jeszcze sporo do zrobienia.

Badanie, jakie NIK przeprowadziła we współpracy z Fundacją Integracja objęło swoim zasięgiem 23 serwisy internetowe instytucji publicznych. Z przeprowadzonych testów wynika, że tylko dwie strony są zgodne z analizowanym w badaniu zestawem wytycznych WCAG 2.0. Jest to, trzeba przyznać, bardzo mały odsetek dostępnych serwisów internetowych.

Przy tej okazji NIK przypomina, że obowiązek posiadania dostępnej strony www dotyczy wszystkich instytucji realizujących zadania publiczne, a nie tylko urzędów. Dostępna strona internetowa przydaje się zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i seniorom, użytkownikom nietypowego oprogramowania, czy też posiadaczom urządzeń mobilnych.

NIK podkreśla również, jak istotne w procesie udostępniania informacji elektronicznych są szkolenia organizowane dla twórców stron internetowych, oraz bieżący monitoring tych ostatnich pod kątem dostępności.
Przy tej okazji, serdecznie wszystkich zachęcamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej, jak i do sprawdzania dostępności swojej witryny internetowej za pomocą Usługi Utilitia.

Źródło informacji: Strona Najwyższej Izby Kontroli