Polskie tłumaczenie WCAG 2.0 zostało ukończone!

18 czerwca 2013

Tłumaczenie dokumentu WCAG 2.0 nie było wcale łatwym zadaniem. Zadbanie o to, aby wszystko stało się jasne, klarowne i zrozumiałe dla polskiego odbiorcy a przy tym nie straciło nic ze swojego angielskiego pierwowzoru zajęło sporo czasu. Na szczęście dokument został już w pełni przetłumaczony, teraz należy tylko nadać mu ostateczny szlif, do czego może przyczynić się każdy i na co zresztą gorąco namawiamy.

Tekst tłumaczenia znajduje się pod adresem: www.fdc.org.pl/wcag2/index.html.
Zasady dotyczące tłumaczeń autoryzowanych można znaleźć pod adresem: http://www.w3.org/2005/02/TranslationPolicy.html

Przypomnijmy, iż dokument ten jest jednym z najważniejszych w temacie dostępności, gdyż do jego zapisów bezpośrednio odnoszą się przepisy polskie wymagające dostępnych serwisów i interfejsów od podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z tym bardzo ważne jest, by jego tłumaczenie było jak najlepsze i odpowiadające intencji twórców i na ile to możliwe, zrozumiałe dla odbiorców.
W3C ogłosiło okres zbierania uwag i komentarzy lub akceptacji proponowanego tłumaczenia, który będzie trwał do dnia 30 czerwca. Wszyscy zainteresowani, są proszeni o ustosunkowanie się do tłumaczenia na specjalnie do tego celu uruchomionej przez W3C liście dyskusyjnej: public-auth-trans-pl@w3.org
Archiwum listy znajduje się pod adresem: http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-pl/
Subskrypcja do listy odbywa się przez wysłanie wiadomości z tematem ‚subscribe’, na adres: public-auth-trans-pl-request@w3.org
Lista jest publiczna, więc każdy może się tam zarejestrować.

Po wysłaniu powyższego e-maila system wysyła wiadomość do potwierdzenia. Komentarze i uwagi mogą być w języku polskim lub angielskim. Po zakończeniu konsultacji tłumaczenia ewentualne zaproponowane i uzgodnione zmiany zostaną do niego wprowadzone.