Utilitia partnerem projektu: Second Chance Model: ICT for Disabled Adults

12 lutego 2013

Logo projektu

Utilitia rozpoczęła realizację projektu „Second Chance Model: ICT for Disabled Adults” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Ma on na celu zwiększanie kompetencji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych za pomocą narzędzi ICT, w tym e-learningu.

Partnerzy projektu:

 • Austria, BIT Schulungscenter Nfg GmbH & Co KG
 • Belgia, Agence Wallone pour l’Integration des Personnes Handicapees – AWIPH
 • Hiszpania, Fundacion Cibervoluntarios
 • Polska, Utilitia Sp. z o. o.
 • Włochy, I.R.I.FO.R. Sezione Provinciale di Firenze

 

Rezultatami projektu będą:

 • analiza potrzeb osób z dysfunkcją wzroku
 • program nauczania osób z dysfunkcją wzroku dotyczący korzystania z ICT
 • moduł e-learningowy na temat podstawowych kompetencji cyfrowych z praktycznymi ćwiczeniami
 • platforma e-learningowa online dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 • podręcznik dla nauczycieli dotyczący kształcenia osób z niepełnosprawnością wzroku
 • ewaluacje z pilotażowych szkoleń
 • materiały video i success stories uczestników
 • strona internetowa projektu
 • materiały upowszechniające projekt

 

Więcej na stronie: http://www.facebook.com/IctForDisableAdults

Logo programuProjekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” .