Spotkanie partnerów w Grazu

21 października 2013

W dniach 14-15 października w Grazu (Austria) odbyło się trzecie spotkanie partnerów projektu „Second Chance Model: ICT for Disabled Adults”.

W pierwszym dniu w siedzibie BIT-u (austriackiego partnera) zaprezentowano efekty prac zaplanowanych na wcześniejszym spotkaniu w Polsce. Partnerzy przedstawili wersje testowe dostępnych dla osób niewidomych i słabowidzących kursów e-learningowych na platformie Moodle. Wkrótce gotowe kursy zostaną przetestowane przez niewidomych użytkowników z Polski. Ustalono również zadania do wykonania przed następnym spotkaniem we Florencji (luty 2014 r.).

W drugim dniu spotkania Partnerzy odwiedzili Odilien Institut – szkołę dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki tej wizycie jeszcze lepiej można było zrozumieć potrzeby osób z różnymi dysfunkcjami wzroku. Rozwiązania zaproponowane przez studentów i nauczycieli Instytutu zostaną wdrożone przez Partnerów na kolejnym etapie projektu.

Projekty partnerskie programu Grundtvig

Projekt partnerski ukierunkowany jest na proces współpracy europejskiej. W ramach partnerstwa przynajmniej trzy instytucje i organizacje z trzech różnych krajów współpracują ze sobą w zakresie wspólnego zagadnienia, wyzwania lub obszaru tematycznego, który leży w sferze ich zainteresowań i jest powiązany z ich codzienną działalnością. Istotą działań jest często wymiana doświadczeń i rozwijanie nowych pomysłów w celu doskonalenia działalności praktycznej.

W projekcie partnerskim mogą brać udział wszystkie organizacje, instytucje i stowarzyszenia, które oferują kształcenie ogólne dla dorosłych, niezależnie od tego, czy należą do sektora edukacji formalnej czy nieformalnej. Mogą to być na przykład zarówno szkoły podstawowe, jak i uniwersytety, jeśli oferują formy kształcenia skierowane specjalnie do osób dorosłych.

Głównym celem każdego projektu partnerskiego w zakresie kształcenia jest poszerzanie wiedzy o zróżnicowanym europejskim kontekście kulturalnym, społecznym i gospodarczym oraz lepsze zrozumienie różnych zagadnień leżących w zakresie wspólnych zainteresowań.

Logo programu Uczenie się przez całe życie

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.