Usługa Utilitia wykorzystana do przygotowania publikacji Rzecznika Praw Obywatelskich

6 lutego 2014

Rzecznik Praw Obywatelskich wydał publikację pt. „Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenie”,
która opiera się na badaniach przeprowadzonych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Do realizacji tych badań została wykorzystana właśnie usługa Utilitia.

Opracowanie jest oparte na analizie prawnej zespołu prawników RPO oraz na analizie dostępności 3000 portali publicznych, którą FIRR przeprowadził  w ostatnim
kwartale 2012 r., a także w lipcu 2013 r. To pozwoliło ukazać rzeczywisty poziom dostępności publicznych serwisów internetowych oraz skalę zjawiska wykluczenia
cyfrowego w Polsce. Celem raportu jest weryfikacja stanu dostępności publicznych serwisów internetowych na niespełna dwa lata przed ostatecznym terminem
ich dostosowania i wskazanie najważniejszych wyzwań w tym obszarze. Dzięki automatycznemu narzędziu, jakim jest Utilitia, możliwe było zrealizowanie badania w tak krótkim czasie. W przypadku ręcznej analizy eksperckiej całość mogłaby zająć miesiące, a nawet lata.

W raporcie przedstawiono najczęściej występujące nieprawidłowości w budowie serwisów internetowych oraz bariery, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami.
Raport zawiera również zestawienie jakościowe zmian i trendów
zachodzących na przestrzeni sześciu miesięcy w zakresie dostępności internetowych serwisów administracji publicznej, a także – na ich podstawie, prognozy
i szacunki stanu dostępności publicznych witryn internetowych na koniec maja 2015 r.

Niezmiernie cieszy nas fakt zainteresowania usługą Utilitia na tak ogromną skalę i jesteśmy dumni z tego, że podołaliśmy temu wyzwaniu.

Wszystkich zainteresowanych stanem dostępności stron www instytucji publicznych zachęcamy do zapoznania się z niniejszym raportem, dostępnym w tym miejscu