Utilitia partnerem konkursu Samorząd Równych Szans

16 października 2012

Stoisko Utiliti

Już po raz czwarty odbyła się uroczysta gala, będąca zwieńczeniem konkursu „Samorząd Równych Szans”. 5 Października w Karpaczu spotkali się wszyscy laureaci SRS. Wręczenie nagród poprzedziły dwudniowe warsztaty poświęcone różnym aspektom dostępności. Prezentowane były dobre praktyki stosowane w samorządach oraz projekty uhonorowane statuetkami SRS.

Ideą konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów realizowanych w terenie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zaprezentowanie ich opinii publicznej. Do miana Samorządu Równych Szans 2012 aspirowało w czwartej edycji konkursu 125 samorządów z całej Polski. Oprócz 40 nagród w głównym konkursie wręczone zostały również nagrody specjalne. Swoje statuetki wręczył Polski Związek Głuchych, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym oraz Urzędy Marszałkowskie z trzech województw: dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego. Nagrody przyznało również Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni za działania na rzecz zwiększenia dostępności informacji elektronicznej.

Utilitia miała zaszczyt być jednym z partnerów konkursu Samorząd Równych Szans. Podczas warsztatów, przeprowadziliśmy prelekcję pt. „Dostępność publicznych stron internetowych i dokumentów elektronicznych”. Zwracaliśmy uwagę samorządowców na kwestię włączenia cyfrowego i na obowiązki jakie w tej materii spoczywają na jednostkach administracji publicznej. Podczas warsztatów, każdy z uczestników mógł na stoisku Utilitii przeprowadzić analizę poziomu dostępności dowolnej witryny internetowej i uzyskać informacje na temat standardów i wymogów dostępności informacji. Niezależnie od tego, każdy z uczestników warsztatów otrzymał ocenę dostępności i raport z analizy portalu organizacji którą reprezentował podczas SRS.

Stoisko Utiliti