WCAG 2.0 standardem ISO

19 października 2012

Zestaw wytycznych Web Content Accessibility Guidelines 2.0, na którym bazują testy usługi Utilitia doczekał momentu, w którym ze zbioru dobrych praktyk przekształcił się w standard, na który wszyscy, myślący poważnie o projektowaniu stron internetowych powinni zwracać uwagę.

Niedawno przyjęty standard o nazwie ISO/IEC 40500:2012 jest dokładną kopią wytycznych WCAG, umieszczoną na stronach konsorcjum W3C.

Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, wskazówki W3C to już nie tylko zestaw dobrych praktyk opracowanych przez ekspertów z dziedziny dostępności, ale także i pewien standard, którego wszyscy powinniśmy się trzymać. Tworząc produkt, nie będący standardem ryzykujemy fakt, że może być on problematyczny w użyciu, może mu brakować pewnych funkcji, lub może po prostu nie działać.

Po drugie, może to oznaczać, że jednym z kluczowych elementów warunkujących dofinansowanie danego projektu, (na przykład ze środków unijnych) częścią którego jest strona internetowa będzie zgodność z nowym standardem.

Dla nas, to również osobiście dobra wiadomość, bowiem Utilitia staje się narzędziem, sprawdzającym powszechnie honorowany, międzynarodowy standard, wdrożeniem którego zainteresowani powinni być wszyscy projektujący zarówno publiczne, jak i komercyjne, czy też prywatne strony internetowe.