WCAG-EM Report Tool pomoże specjalistom w przygotowaniu raportu dostępności

15 kwietnia 2015

Audyty stron internetowych możemy podzielić na dwie kategorie. Automatyczne, w których z pewnością pomoże Usługa Utilitia i ręczne, w których Utilitia również pomoże, ale tylko jako narzędzie wspomagające. Tym razem nie będziemy jednak skupiać się na naszym produkcie, wszystkich ekspertów z dziedziny dostępności zachęcimy za to do skorzystania z narzędzia WCAG-EM Report Tool, które doceni każdy, kto musiał kiedykolwiek przygotować raport oceniający dostępność jakiegoś serwisu internetowego.

Dostępne w tym miejscu narzędzie, umożliwia w kilku krokach wygenerowanie raportu z uwagami dotyczącymi dostępności, lub problemów z dostępnością danej witryny internetowej. Raport dostępny będzie w formie pliku HTML, który możemy zapisać na dysku naszego komputera a następnie wysłać osobie, lub instytucji, na zlecenie której przeprowadzaliśmy badanie. Wszystko odbywa się w pięciu krokach, o których poniżej:

Krok pierwszy, ustalenie zakresu badania

Na dobry początek, ustalamy, jaka strona jest poddana badaniu i co tak właściwie jest sprawdzane (czy całość funkcji, czy tylko konkretna, zadeklarowana ich część). W tym kroku definiujemy również poziom WCAG, na jakim jest przeprowadzane badanie, domyślnie wybrany jest poziom podwójnego A.

Krok drugi, przegląd badanej strony

W tym kroku zapoznajemy się z zawartością badanej witryny, wprowadzamy także do raportu niezbędne informacje na temat technologii, jakie zostały wykorzystane do jej zbudowania (np. HTML5, CSS). W kolejnych polach wprowadzamy informacje o podstawowych funkcjach i rodzajach podstron badanej witryny.

Krok trzeci, wybór reprezentatywnej próbki badawczej

W tym miejscu wybieramy typowe, najbardziej charakterystyczne dla zawartości i przeznaczenia danej witryny podstrony i umieszczamy ich adresy, oraz opisy w stosownych polach. Dodatkowo, w kolejnych polach tego kroku zostaniemy poproszeni o wybór zupełnie losowej podstrony lub podstron, ich ilość będzie uzależniona od tego, jak wiele charakterystycznych dla danego serwisu podstron zechcemy poddać badaniu.

Krok czwarty, badanie wybranych próbek

To, co za nami było zaledwie teoretycznym wstępem do kroku czwartego, w którym zostaniemy poproszeni o analizę wybranych próbek względem zgodności z kryteriami WCAG na poziomach, jakie wybraliśmy. Każde kryterium sukcesu może przybrać jedną, z następujących wartości:

Not checked – niesprawdzone

Passed – udane

Failed – nieudane

Not present – nieobecne

Cannot tell – niemożliwe do określenia

Oczywiście poniżej każdej listy z powyższymi opcjami znajduje się pole edycji, w którym możemy wprowadzić dodatkowe uwagi, jeśli problem występuje np. tylko w przypadku jednej, lub kilku badanych podstron, możemy również to zaznaczyć, wybierając stosowne opcje.

Krok piąty, raport

Ostatnim krokiem jest podgląd wprowadzonych w kroku poprzednim informacji, aby wygenerować pełen raport na podstawie wszystkich wpisanych danych, wystarczy już tylko wybrać przycisk „next”.

Niestety, raport, jaki otrzymamy, w znacznym stopniu zostanie wygenerowany w języku angielskim, bowiem póki co tylko w tym języku dostępne jest opisywane narzędzie. Cała nadzieja w tym, że ktoś zechce dla pożytku ogółu przetłumaczyć WCAG-EM Report Tool na język polski, z pewnością ułatwiłoby to pracę nie jednemu testerowi dostępności.