Więcej dostępnego oprogramowania i sprzętu już niebawem!

18 marca 2019

Smartfony, bankomaty, automaty do sprzedaży biletów i usługi bankowe będą bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Gwarantuje to, zatwierdzony w minioną środę, Europejski akt w sprawie dostępności. Ma on na celu poprawę codziennego życia osób niepełnosprawnych i starszych, będąc ponadto bodźcem pozytywnie stymulującym innowacyjne i technologiczne rozwiązania.

Europejski akt dostępności określa wymogi zwiększenia dostępności produktów i usług, takich jak:

  • Bilety i automaty do odprawy
  • Bankomaty i inne terminale płatnicze
  • Komputery i systemy operacyjne
  • Smartfony, tablety i sprzęt telewizyjny
  • Usługi bankowości detalicznej
  • E-booki i dedykowane oprogramowanie
  • Usługi e-commerce
  • Usługi pasażerskiego transportu lotniczego, autobusowego, kolejowego i wodnego, w tym informacje dotyczące podróży serwowane w czasie rzeczywistym

Dyrektywa określa, co musi stać się bardziej dostępne, bez narzucania szczegółowych rozwiązań technicznych, co pozwala na innowacje. Warto w tym miejscu nadmienić, że niewielkie firmy tzw. Mikroprzedsiębiorstwa będą zwolnione z niektórych obowiązków.
Projekt dyrektywy musi teraz zostać formalnie zatwierdzony przez Radę i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE, aby wszedł w życie. Następnie państwa członkowskie będą miały trzy lata na wprowadzenie nowych przepisów do prawa krajowego i sześć lat na ich zastosowanie. Dla konkretnych, wyjątkowych sytuacji przewidziane są okresy przejściowe.