Wizyty partnerów w Krakowie i Madrycie

20 maja 2013

Spotkanie w Krakowie

W dniach 15-17 maja 2013 r. w Krakowie odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu Second Chance Model: ICT for Disabled Adults realizowanego z programu Uczenie się przez całe życie. Pierwsze miało miejsce w Madrycie 13-15 stycznia br.

W Madrycie wybrany został koordynator projektu, którym ostatecznie została hiszpańska organizacja Fundacion Cibervoluntarios. Partnerzy zadecydowali również, że grupą odbiorców dla mających powstać w ramach projektu kursów e-learningowych będą osoby niewidome i słabowidzące. Doświadczenia organizacji w szkoleniach takich osób przemawiały za tym wyborem. W oparciu o potrzeby tej grupy społecznej zostały zaplanowane działania na kolejne miesiące, które w Krakowie doczekały się finalizacji.

 

W Polsce ostatecznego kształtu nabrał kwestionariusz zawierający analizę potrzeb osób z dysfunkcją wzroku z uwzględnieniem różnic i podobieństw występujących w każdym kraju partnerskim. Największym problemem, który zauważono jest niski poziom dostępności obecnych na rynku kursów e-learningowych. Przedstawiciel Austrii zaprezentował na spotkaniu program nauczania z zakresu ICT dla osób niewidomych i słabowidzących, który będzie podstawą do stworzenia modułów e-learningowych.

Kolejne spotkanie Partnerów odbędzie się w Grazu (Austria) w październiku. Do tego czasu ma powstać podręcznik na temat jak tworzyć kursy na darmowej platformie e-learningowej Moodle, a także pierwsze testowe moduły (np.: podstawowe kompetencje cyfrowe, zarządzanie kontem bankowym). Kursy e-learningowe następnie zostaną zaprezentowane osobom niewidomym i słabowidzącym, a Utilitia zadba o ewaluację z tych internetowych szkoleń.

Więcej zdjęć na profilu FB projektu: www.facebook.com/IctForDisableAdults

 

Projekty partnerskie programu Grundtvig

Projekt partnerski ukierunkowany jest na proces współpracy europejskiej. W ramach partnerstwa przynajmniej trzy instytucje i organizacje z trzech różnych krajów współpracują ze sobą w zakresie wspólnego zagadnienia, wyzwania lub obszaru tematycznego, który leży w sferze ich zainteresowań i jest powiązany z ich codzienną działalnością. Istotą działań jest często wymiana doświadczeń i rozwijanie nowych pomysłów w celu doskonalenia działalności praktycznej.

W projekcie partnerskim mogą brać udział wszystkie organizacje, instytucje i stowarzyszenia, które oferują kształcenie ogólne dla dorosłych, niezależnie od tego, czy należą do sektora edukacji formalnej czy nieformalnej. Mogą to być na przykład zarówno szkoły podstawowe, jak i uniwersytety, jeśli oferują formy kształcenia skierowane specjalnie do osób dorosłych.

Głównym celem każdego projektu partnerskiego w zakresie kształcenia jest poszerzanie wiedzy o zróżnicowanym europejskim kontekście kulturalnym, społecznym i gospodarczym oraz lepsze zrozumienie różnych zagadnień leżących w zakresie wspólnych zainteresowań.

Logo programu Uczenie się przez całe życieProjekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.