Audyty i konsultacje

Firma Utilitia od 2011 r. świadczy usługi związane z dostępnością cyfrową serwisów internetowych, aplikacji i urządzeń mobilnych, dokumentów oraz multimediów elektronicznych, pod kątem potrzeb użytkowników o szczególnych potrzebach.

Przeprowadzamy audyty dostępności serwisów internetowych. Wspieramy naszą wiedzą, doświadczeniem i koncepcjami podmioty zamawiające oraz samych wykonawców przy tworzeniu, a także przy realizacji całych projektów prodostępnościowych. 

Analizujemy dostępność, użyteczność oraz testujemy funkcjonalność programów i urządzeń mobilnych pod kątem potrzeb osób narażonych na cyfrowe wykluczenie.

Do grona naszych zadowolonych klientów należą Ministerstwa, jednostki administracji publicznej szczebla centralnego, Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie, uczelnie wyższe, banki, firmy z branży energetycznej, a także korporacje z sektora IT.

Nasze usługi kierujemy do:

 • Przedstawicieli Administracji publicznej
 • Przedstawicieli jednostek Samorządowych
 • Przedstawicieli jednostek Oświatowych
 • Przedstawicieli jednostek Kultury
 • Organizacji Pozarządowych
 • Twórców i administratorów stron internetowych
 • Właścicieli portali i innych systemów internetowych
 • Projektantów i twórców interfejsów cyfrowych
 • Deweloperów i właścicieli aplikacji mobilnych
 • Producentów urządzeń mobilnych

Audyt dostępności serwisu internetowego

Optymalnym rozwiązaniem przy ocenie dostępności cyfrowej serwisu internetowego jest jednoczesne wykorzystanie analizy automatycznej, badania eksperckiego oraz testów z udziałem użytkowników z różnego typu niepełnosprawnościami, tzw. badanie User Experience. Takie podejście umożliwia wykrycie największej ilości barier w dostępie do informacji w obrębie całego serwisu internetowego, a także zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby różnych grup osób narażonych na cyfrowe wykluczenie.

Audyty przeprowadzane przez Utilitię składają się z trzech elementów:

 1. Automatycznej analizy z wykorzystaniem najróżniejszych narzędzi, w tym również narzędzia Utilitia – Narzędzie Utilitia bada minimum 100 podstron analizowanego serwisu z uwzględnieniem 25 testów oceniających m.in. zgodność użytego języka HTML ze specyfikacją konsorcjum W3C, poprawność konstrukcji arkuszy CSS, dostępność dokumentów PDF, występowanie tekstów alternatywnych i wiele innych zaprogramowanych elementów.
 2. Badania eksperckiego – Specjaliści z obszaru dostępności cyfrowej analizują serwis internetowy pod kątem jego zgodności z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.1 (ang. Web Content Accessibility Guidelines) oraz zgodności z ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 3. Analizy User Experience – Portal badany jest przez użytkowników z dysfunkcją wzroku (niewidomych i słabo widzących), słuchu (niesłyszących) oraz osoby z niepełnosprawnościami manualnymi. Analizowana jest również dostępność cyfrowa pod kątem najpopularniejszych technologii asystujących wykorzystywanych przez osoby z różnego typu niepełnosprawnościami.

Przeprowadzane przez Utilitię audyty dostępności cyfrowej stanowią najbardziej kompleksową ofertę na rynku. W trakcie badania, analizowany serwis internetowy testowany jest w najpopularniejszych wśród osób z niepełnosprawnościami środowiskach systemowych. Dotyczy to, zarówno klasycznych systemów jak Windows czy Mac OS X, jak i systemów mobilnych, jak Google Android czy Apple iOS. Z uwagi na specyfikę urządzeń mobilnych, odmienność konstrukcji oraz wersji systemowych, analiza zróżnicowana jest dodatkowo pod kątem różnych modeli oraz wielkości ekranów używanych w urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety).

Zamawiając audyt w firmie Utilitia możecie Państwo mieć pewność, że Wasz serwis internetowy przebadany zostanie w naprawdę kompleksowy sposób.

Audyt dostępności cyfrowej i użyteczności aplikacji mobilnych

Każda powstająca aplikacja mobilna optymalizowana jest pod kątem środowiska operacyjnego, w którym będzie funkcjonować. Firma Utilitia przeprowadza audyty użyteczności i dostępności aplikacji mobilnych pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i technologii asystujących przez nie wykorzystywanych.

Każdy mobilny system operacyjny i użyte w nim technologie asystujące posiadają swoją specyficzną charakterystykę. Eksperci firmy Utilitia z obszaru technologii mobilnych, wraz z grupą osób z niepełnosprawnościami, analizują dostępność interfejsu programu i zawartych w nim informacji oraz zakres współpracy i dostępność aplikacji dla technologii asystujących. Programy badane są pod kątem:

 • Potrzeb osób z dysfunkcją wzroku (niewidomych i słabo widzących)
 • Potrzeb osób z dysfunkcją słuchu (niesłyszących i niedosłyszących)
 • Potrzeb osób z niepełnosprawnościami manualnymi
 • Seniorów
 • Zakresu współpracy z natywnymi technologiami asystującymi
 • Użyteczności i funkcjonalności

Badania użyteczności (User Experience) urządzeń i aplikacji mobilnych

Firma Utilitia organizuje badania użyteczności aplikacji i urządzeń mobilnych pod kątem potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Przygotowywana jest wymagana przez zleceniodawcę grupa użytkowników, w określonym wieku, z określoną niepełnosprawnością i z określonym poziomem doświadczenia. W trakcie badania analizowane są dane ilościowe związane z wydajnością testerów oraz ich poziom satysfakcji. Finalnie zleceniodawca otrzymuje kompleksowy raport zawierający uwagi użytkowników oraz informacje i wnioski z analizy, zebrane przez ekspertów z obszaru aplikacji i urządzeń mobilnych. Do raportu dołączana jest całość dokumentacji użytej w trakcie badania, wraz z materiałem video, będącym zapisem wszystkich sesji testowych.

Konsulting w obszarze dostępności serwisów internetowych i aplikacji mobilnych

Od 2011 r. Utilitia prowadzi konsulting i doradztwo w zakresie dostępności serwisów internetowych i aplikacji mobilnych. Doświadczenie nauczyło nas, iż wdrażanie dostępności pod koniec realizacji projektu jest nieefektywne i bardzo drogie. Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z konsultacji w obszarze dostępności na każdym z poszczególnych etapów realizacji projektu, już od momentu tworzenia pierwszych szablonów interfejsu. Nasi eksperci będą do Państwa dyspozycji, konsultując, sugerując i polecając rozwiązania kompatybilne z technologiami asystującymi, a także odradzając takie, których implementacja w późniejszym terminie wygeneruje dodatkowe koszty związane z udostępnieniem danego zasobu osobom narażonym na cyfrowe wykluczenie.

Jeśli są Państwo zainteresowani którąkolwiek z oferowanych przez Utilitię usług dostępnościowych, prosimy o kontakt:

Piotr Witek
e-mail: piotr.witek@utilitia.pl
tel. 663 000 032