Utilitia

Generator deklaracji dostępności stron internetowych

Często zadawane pytania dotyczące deklaracji dostępności
Gdzie na stronie internetowej / aplikacji mobilnej należy umieścić deklarację dostępności? Czy wystarczy na BIP?

Deklarację dostępności należy umieścić na wszystkich stronach internetowych będących własnością danego podmiotu. Zatem deklaracja Dostępności powinna być umieszczona w BIP-ie i na stronie internetowej. Dobrą praktyką jest, aby była widoczna zaraz po wejściu na stronę główną serwisu. Ustawa mówi, iż deklaracja dostępności powinna być umieszczona na każdej z zarządzanych stron internetowych.

Czy jeśli klienci nas fizycznie nie odwiedzają, to deklaracja dostępności powinna zawierać deklarację dostępności architektonicznej?

Tak. Deklaracja dostępności służy nie tylko klientom, ale jest to informacja również dla osób ubiegających się o pracę, zatrudnionych, kontrahentów i innych odwiedzających budynek.

Czy opublikowanie deklaracji na stronie oznacza, że strona jest dostępna w 100%?

Nie. Deklaracja to informacja o dostępności lub niedostępności serwisu internetowego, aplikacji mobilnej, budynku bądź ich elementów, dla osób ze szczególnymi potrzebami. Deklaracja nie jest gwarantem dostępności.

Czy za brak deklaracji dostępności na stronie grożą sankcje finansowe? Jeśli tak to jakie?

Tak. Zgodnie z zapisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych karze finansowej podlegają podmioty publiczne które:

  • w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie zapewniają dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej
  • nie sporządzają i nie publikują deklaracji dostępności lub nie zawierają w tej deklaracji elementów wskazanych w art. 10, ust. 3-5
  • nie zapewniają dostępności strony internetowej BIP (art. 8, ust. 2, pkt. 1) oraz elementów i funkcji strony internetowej i aplikacji mobilnych

Wysokość kar kształtuje się następująco:

  • brak deklaracji dostępności na stronie internetowej – do 5000 zł
  • brak zapewnienia dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej – do 10000 zł
  • brak dostępności dla BIP bądź jego elementu – do 5000 zł

Należy tu zaznaczyć, że nie jest to kara jednorazowa. Może być ona nakładana na podmiot aż do skutku, czyli aż podmiot nie zapewni dostępności cyfrowej.

Czy deklaracja może być tylko w „pliku do pobrania” czy musi być w treści np. BIP?

Ustawa mówi, iż deklaracja dostępności powinna być sporządzona w sposób dostępny cyfrowo. Zaleca się, aby była umieszczona w treści zarówno na BIP, jak i na stronie internetowej podmiotu.

Czy deklaracja dostępności powinna zawierać wszystkie obszary dostępności czy tylko dostępność cyfrową stron www?

Deklaracja dostępności podmiotu publicznego powinna zawierać informacje o dostępności wszystkich obszarów tj. cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno‑informacyjnej.

Czyje dane kontaktowe umieszczać w deklaracji dostępności, w kontekście zgłaszania niedostępności cyfrowej - koordynatora/‑ki czy informatyka/‑czki?

W deklaracji dostępności zawsze należy umieścić dane teleadresowe koordynatora ds. dostępności. Jednak w przypadku dostępności cyfrowej, mogą to być dane kontaktowe do osoby, która w danej jednostce publicznej została wyznaczona do realizacji spraw w tym zakresie. Zatem może to być również informatyk.

Czy deklaracja dostępności umieszczona na BIP w zakładce „Dostępność” powinna być podpisana przez Burmistrza Miasta?

Deklaracja dostępności nie wymaga podpisu. Jest to wersja elektroniczna umieszczana na stronie internetowej i lub w aplikacji mobilnej.

Czy deklaracja dostępności powinna być przyjęta w formie jakiegoś aktu wewnętrznego urzędu typu zarządzenie?

Deklaracja dostępności ma postać elektroniczną. Ustawodawca nie przewiduje Deklaracji jako odrębnego wewnętrznego aktu czy zarządzenia.

Czy deklaracje dostępności należy aktualizować? Jeśli tak to jak często?

Deklarację należy aktualizować każdego roku do końca marca, lub po każdej większej przebudowie strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Wszelkie zmiany dotyczące dostępności (architektonicznej bądź informacyjno-komunikacyjnej) należy na bieżąco aktualizować. Informacja o dacie ostatniej aktualizacji powinna znajdować się w deklaracji Dostępności. Za brak aktualizacji lub niekompletność deklaracji grozi kara nawet do 5000 zł.

Zmiana języka deklaracji dostępności
Importuj dane z istniejącej deklaracji dostępności
Dane podmiotu i strony
Data publikacji strony
Data ostatniej istotnej aktualizacji
Oświadczenie o zgodności z ustawą
Data sporządzenia deklaracji
Data przeglądu deklaracji
Przygotowanie deklaracji
Dane osoby kontaktowej
Dostępność architektoniczna
Aplikacja mobilna
Informacje dodatkowe