15 lat Utilitii

Nasza firma powstała w grudniu 2008 roku. Od początku celem jej działania było propagowanie zasad dostępności, uniwersalnego projektowania i równego dostępu dla wszystkich. W szczególności dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Działamy, aby informacja, Internet, budynki, wydarzenia, produkty i usługi były dostępne dla wszystkich.

Na przestrzeni ponad 15 lat zdobyliśmy ogromne doświadczenie – zarówno praktyczne, jak i merytoryczne – w dziedzinie szeroko rozumianej dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Certyfikacja

Od roku 2022 jesteśmy Instytucją certyfikującą dostępność, autoryzowaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Narzędzia cyfrowe

Już w roku 2011 stworzyliśmy pierwsze w Polsce narzędzie do automatycznej analizy dostępności cyfrowej stron internetowych validator.utilitia.pl.

Później tworzyliśmy wtyczki do przeglądarek internetowych, które umożliwiały przeprowadzenie automatycznej analizy dostępności cyfrowej odwiedzanej strony. Pozwalały także płynnie zgłaszać odnalezione błędy właścicielom i administratorom serwisów internetowych.

Zbudowaliśmy i bezpłatnie udostępniamy Generator Deklaracji Dostępności. Narzędzie umożliwia stworzenie Deklaracji Dostępności w kilku różnych językach.

Audyty dostępności cyfrowej

Na przestrzeni ponad 15 lat przeprowadziliśmy tysiące audytów dostępności cyfrowej. W tym tzw. Audyty Podstawowe, składające się z trójstopniowej procedury, Audyty Eksperckie, Audyty Weryfikujące, Audyty Automatyczne, a także Badania User Experience, czyli testy z użytkownikami. Przykładowo, tylko na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, przez 2 lata prowadziliśmy monitoring dostępności cyfrowej 275 serwisów internetowych, należących do najróżniejszych instytucji publicznych.

Przez 15 lat, oprócz klasycznych serwisów internetowych, badaliśmy również aplikacje mobilne, Systemy Zarządzania Treścią, makiety stron internetowych i aplikacji, bankowe Systemy Transakcyjne, Wirtualne Spacery, Systemy Nawigacji Wewnętrznej, cyfrowe interfejsy urządzeń elektronicznych (bankomaty, biletomaty itp.). Do tego publikacje i dokumenty elektroniczne w różnych formatach, a także multimedia elektroniczne.

Dzięki naszej wieloletniej pracy w tym obszarze oraz współpracy z naszymi Klientami, odczuwalnie zwiększył się poziom dostępności cyfrowej usług bankowych w Polsce, a także publicznych usług finansowych, na przykład Twój e-PIT czy e-Urząd Skarbowy.

Dokumenty elektroniczne

Zaadaptowaliśmy setki publikacji i dokumentów elektronicznych w różnych formatach do dostępnej formy. Tworzyliśmy interaktywne formularze, spełniające wszystkie wymogi dostępności cyfrowej. Między innymi dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowywaliśmy cyfrowo dostępną dokumentację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2021-2027. Na zaproszenie Ministerstwa Cyfryzacji i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wielokrotnie dzieliliśmy się naszą wiedzą w trakcie szkoleń i webinarów, organizowanych przez te podmioty.

Multimedia

W latach 2015-2018, na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prowadziliśmy dwudziestoczterogodzinny monitoring 25 ogólnopolskich nadawców programów telewizyjnych. Weryfikowaliśmy czy nadawcy, emitując odpowiednią ilość i jakość audycji z audiodeskrypcją, prawidłowo realizowali ustawowy obowiązek zapewnienia dostępności nadawanych programów.

Nasi pracownicy prowadzili kolaudacje audiodeskrypcji dla takich firm jak Telewizja Polska czy Netflix.

Od kilku lat oferujemy również usługę tworzenia automatycznych napisów i transkrypcji do materiałów audio oraz audio-video.

Konsultacje

Praktycznie od samego początku naszej działalności regularnie prowadzimy konsultacje i doradztwo dla najróżniejszych podmiotów. Zarówno publicznych – takich jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Finansów, uczelnie wyższe itd., jak i prywatnych – głównie firm deweloperskich i sektora bankowego.

Audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej regularnie przeprowadzamy od roku 2015. W tym czasie wykonaliśmy ponad 100 audytów tego typu. Wśród naszych realizacji znalazły się między innymi tak duże obiekty jak Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Opolska czy Urząd Miasta Krakowa.

Szkolenia

Od początku naszej działalności prowadziliśmy szkolenia świadomościowe oraz z obszaru dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Początkowo jedynie w formule stacjonarnej, a później również online. Szkoliliśmy pracowników sektora finansowego, wydawnictw, jednostek administracji publicznej, uczelni, placówek oświatowych, ośrodków kultury, przedsiębiorców oraz firm i korporacji IT. Tylko w latach 2020-2022, w ramach projektu Dostępny Przedsiębiorca finansowanego ze środków unijnych za pośrednictwem Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przeprowadziliśmy 184 dni szkoleń oraz ok. 800 godzin bezpośredniego wsparcia w obszarze dostępności produktowej dla firm z czterech województw.

W sumie w trakcie piętnastu lat przeszkoliliśmy dotychczas ponad 3500 osób z całego kraju.

User Experience

Od kilku lat organizujemy testy dostępności i użyteczności z użytkownikami o szczególnych potrzebach. Posiadamy obszerną bazę współpracowników z różnego typu niepełnosprawnościami, którzy na zlecenie Zamawiającego testują wskazane produkty lub usługi. Pomagamy również firmom badawczym pozyskiwać odpowiednich uczestników, a nawet całe grupy badawcze.

Projekty badawcze

Utilitia posiada status instytucji badawczej. W ramach projektów realizowanych przez nas lub z naszym udziałem, powstawały narzędzia internetowe i aplikacje mobilne wykorzystujące wyniki prowadzonych przez nas badań. Przykładowo w latach 2017-2020 w ramach programu GameInn finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowaliśmy projekt o nazwie Echovis. W jego trakcie powstały aplikacje mobilne do nauki ludzkiej echolokacji oraz gry i programy wspierające naukę orientacji przestrzennej osób niewidomych.

Standardy i Procedury

W trakcie kilkunastu lat współpracy z naszymi Klientami, opracowaliśmy dla nich ponad 100 planów naprawczych z zakresu dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej.

Dodatkowo, w tym samym czasie stworzyliśmy ponad 20 procedur i wytycznych z zakresu różnych obszarów dostępności.

Baza Wiedzy

Od lat tworzymy, regularnie aktualizujemy i udostępniamy Bazę Wiedzy z obszaru dostępności cyfrowej dokumentów elektronicznych. Trzy bezpłatne kursy, krok po kroku wyjaśniają, jak sporządzić dostępny cyfrowo dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację. Instruują również jak samodzielnie sprawdzić cyfrową dostępność tego typu plików.

Pracownicy

Wśród naszych etatowych pracowników znajdują się osoby posiadające nie tylko doświadczenie, ale także odpowiednie polskie i międzynarodowe certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje – informatycy, programiści i architekci.

Nasi pracownicy prowadzili zajęcia w uczelniach wyższych w obszarze dostępności cyfrowej i informacyjnej. Brali udział w tłumaczeniu standardu dostępności cyfrowej WCAG 2.1. Część z nich jest również ekspertami w obszarze dostępności cyfrowej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Państwowej Agencji Przedsiębiorczości.

Są współautorami kilku Kwalifikacji Zawodowych z obszaru dostępności cyfrowej, a także publikacji z tego zakresu, m.in.:

  • „E-podręcznik dostępny dla wszystkich – Poradnik dla autorów elektronicznych materiałów edukacyjnych”;
  • „Narzędzia do badania i tworzenia dostępnych treści”;
  • Cykl raportów objętych honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich – „Dostępność witryn internetowych dla osób niepełnosprawnych”.

Wydawca

Nasza firma posiada również status wydawnictwa. Nie tylko zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów od składu czy korekty materiałów elektronicznych i drukowanych, ale także ekspertów, którzy sprawią, że każda wydana przez nas publikacja będzie dostępna.

Od ponad dziesięciu lat jesteśmy współwydawcą podcastu dla osób niewidomych i słabowidzących – TyfloPodcast oraz portalu internetowego o tej samej tematyce – TyfloŚwiat.

Patronat

Od roku 2022 mamy przyjemność być patronem ogólnokrajowej konferencji Pełno(S)prawny Student. Jest to wydarzenie, które od kilkunastu lat w Krakowie gromadzi przedstawicieli kilkuset polskich uczelni wyższych, zainteresowanych kwestią dostępności ich placówek. To miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów i dobrych praktyk. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać organizację tak prestiżowego wydarzenia.