O nas

Spółka Utilitia jest przedsiębiorstwem społecznym, zatrudnia i aktywizuje osoby z niepełnosprawnościami, a osiągane przez nią zyski przekazywane są na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Utilitię w roku 2009 stworzyła Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Zadaniem Spółki jest propagowanie szeroko rozumianej dostępności, uniwersalnego projektowania i równego dostępu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Aby informacja, budynki, usługi i towary były dostępne dla wszystkich, trzeba posiadać specyficzną wiedzę. Tę wiedzę przekazujemy wszystkim zainteresowanym.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno praktyczne, jak i merytoryczne w dziedzinie dostępności cyfrowej. Jesteśmy pomysłodawcą unikatowej usługi validator.utilitia.pl, będącej automatycznym narzędziem do analizowania dostępności cyfrowej stron internetowych.

Innym obszarem naszej działalności są szkolenia, zarówno stacjonarne, jak i zdalne – online. Dotyczą przede wszystkim obszaru dostępności cyfrowej, dostępnej edukacji, obsługi i komunikacji z klientami z niepełnosprawnościami, oraz dostępności różnego rodzaju usług. Szkoliliśmy już pracowników szkół, wyższych uczelni, banków, transportu kolejowego, informatyków oraz pracowników instytucji publicznych, zarówno jednostek samorządowych, jak i jednostek centralnych w rodzaju NIK, ORE, GIS itp. itd.