Dostępność komercyjnych stron internetowych

Z uwagi na fakt, że brak dostępności cyfrowej dotyka około 25% internautów, zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności cyfrowej strony internetowej powinno być jednym z podstawowych zabiegów marketingowych każdej firmy.

Na szczęście właściciele oraz twórcy witryn internetowych w coraz większym stopniu dostrzegają wymierne korzyści płynące z dostępności stron i usług sieciowych, a to z kolei sprawia, iż znaczenie dostępności cyfrowej nieustannie wzrasta.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania doprecyzowuje pojęcia dyskryminacji pośredniej, bezpośredniej i molestowania. Nowe przepisy obejmują działaniami antydyskryminacyjnymi wszystkie firmy komercyjne oferujące swoje usługi publicznie. Działające na wolnym rynku szkoły, uczelnie, jednostki służby zdrowia, dostawcy internetu, gazu czy energii elektrycznej zobligowani zostali do równego traktowania swoich klientów. Regulacje ustanawiają zasadę równego traktowania i środki prawne dla jej ochrony.

Art. 13.1 Każdy, wobec kogo zasada równego traktowania została naruszona, ma prawo do odszkodowania.

Dostępność się opłaca

25% Internautów stanowi ogromną grupę potencjalnych odbiorców. Możesz do nich dotrzeć udostępniając swoje strony internetowe. Nigdy wcześniej zapewnienie dostępności cyfrowej nie było tak szybkie i proste. Utilitia sprawi, że twoja firma profesjonalnie otworzy się na nowych klientów.

Zgodność kodu strony ze specyfikacją użytych do jej stworzenia technologii wraz ze zgodnością z międzynarodowymi standardami znacząco ułatwia przeglądarkom internetowym interpretowanie zawartości witryny i jej prawidłowe wyświetlanie. Oznacza także łatwiejszą konserwację i modernizację serwisów www. Poprawna konstrukcja strony zapewnia jej lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarkach sieciowych. Prawidłowo zbudowana, responsywna witryna dostępna jest dla większości użytkowników, co sprawia, że tworzenie alternatywnych wersji serwisu, dla przeglądarek mobilnych czy osób z dysfunkcją wzroku jest niepotrzebne.

Dostępny cyfrowo serwis oznacza:

  • więcej klientów odwiedzających twoją stronę internetową
  • więcej klientów korzystających z oferowanych na twojej stronie usług
  • lepszy wizerunek twojej firmy
  • lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarkach sieciowych
  • jeden, aktualny serwis dostępny dla wszystkich
  • prawidłowe prezentowanie treści na urządzeniach mobilnych i WebTV
  • tańszą aktualizację, konserwację i modernizację portalu