Badania automatyczne

Przedstawiamy innowacyjną usługę, będącą automatycznym narzędziem sprawdzającym dostępność cyfrową stron internetowych. Dzięki Utilitii w bardzo szybki, a przede wszystkim wygodny sposób, możesz sprawdzić dostępność cyfrową swojej własnej, lub każdej innej, dowolnej strony internetowej.

W internecie występują pojedyncze testy, sprawdzające część tych samych elementów, które kontroluje Utilitia lecz wykonują je w znacznie węższym i bardziej ograniczonym zakresie. Tylko dwa walidatory, HTML oraz CSS, Oba stworzone i rekomendowane przez konsorcjum W3C nie są autorstwa Utilitii. Wszystkie pozostałe analizatory zostały stworzone przez programistów projektu Utilitia. Niektóre używają zewnętrznych technologii, np. test analizujący poprawność językową korzysta z zasobów Microsoft Translator.

Co nas wyróżnia?

  • Kompleksowe testy z użyciem kilkudziesięciu walidatorów.
  • Możliwość analizy całego serwisu internetowego, bez względu na ilość podstron.
  • Jasne, przejrzyste i spójne komunikaty dotyczące wykrytych błędów.
  • Informacje o lokalizacji wykrytych nieprawidłowości oraz sugerowanych metodach ich naprawy.
  • Obiektywne wyniki dzięki automatycznej, pozbawionej ingerencji człowieka analizie.
  • Wsparcie techniczne, pomagające w opracowaniu indywidualnych rozwiązań dostępnościowych.
  • Raport końcowy w trzech formatach – dla kadry zarządzającej, menedżerów i web developerów.
  • Archiwalne analizy pozwalające na monitorowanie postępu prac nad zwiększeniem poziomu dostępności.

Podręcznik usługi Utilitia

Dowiedz się czym jest dostępność cyfrowa stron internetowych oraz jak łatwo z wykorzystaniem usługi Utilitia zapewnić jej odpowiedni poziom.

Podręcznik usługi Utilitia

Sprawdź czy Twoja strona w podstawowym zakresie spełnia międzynarodowe standardy dostępności i wyświetl szczegółowy raport.

Uwaga, w tym miejscu możliwe jest przeprowadzenie tylko kilku przykładowych testów, pozostałe dostępne są po darmowej rejestracji.

Co badamy?

Przekonaj się co potrafi Utilitia! Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat każdego walidatora. Znajdziesz opisy techniczne oraz informacje obrazujące kogo mogą dotykać odnalezione nieprawidłowości.

Utilitia jest twórcą wszystkich dostępnych walidatorów, chyba że zaznaczono inaczej. Nasi programiści cały czas zajmują się opracowywaniem nowych testów, które będziemy mogli dołączyć do usługi Utilitia nieustannie zwiększając jej funkcjonalność.