Audyt dostępności cyfrowej multimediów elektronicznych

Optymalnym rozwiązaniem przy ocenie dostępności cyfrowej multimediów elektronicznych, nagrań audio, video, audio-video oraz treści graficznych, jest jednoczesne wykorzystanie analizy automatycznej, badania eksperckiego oraz testów z udziałem użytkowników z różnego typu niepełnosprawnościami, tzw. badanie User Experience. Takie podejście umożliwia wykrycie największej ilości barier w dostępie do informacji w obrębie badanych multimediów, a także zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby różnych grup osób narażonych na cyfrowe wykluczenie.

Audyty multimediów przeprowadzane przez Utilitię składają się z trzech elementów:

  1. Automatycznej analizy z wykorzystaniem najróżniejszych narzędzi umożliwiających m.in. automatyczną ocenę kontrastu tekstu osadzonego na grafice, kontrastu pomiędzy pierwszoplanowym głosem a tłem dźwiękowym, czy występowanie niebezpiecznego migotania (Test Hardinga).
  2. Badania eksperckiego – Specjaliści z obszaru dostępności cyfrowej analizują multimedia elektroniczne pod kątem ich zgodności z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.1 (ang. Web Content Accessibility Guidelines) oraz zgodności z ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  3. Analizy User Experience – Multimedia badane są przez użytkowników z dysfunkcją wzroku (niewidomych i słabo widzących), oraz słuchu (głuchych). Przeprowadzane przez Utilitię audyty dostępności cyfrowej stanowią najbardziej kompleksową ofertę na rynku.

Zamawiając audyt w firmie Utilitia możecie Państwo mieć pewność, że Wasze multimedia elektroniczne przebadane zostaną w naprawdę kompleksowy sposób.

Zapytaj o wycenę