Szkolenia

Posiadamy wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w dziedzinie szeroko rozumianej dostępności oraz zwiększania świadomości dotyczącej osób z niepełnosprawnościami. Program szkoleń dobierany jest indywidualnie, ze względu na specyficzne potrzeby klienta. Koszt szkoleń obliczany jest w zależności od miejsca przeprowadzenia szkolenia, liczby uczestników oraz liczby instruktorów prowadzących.

Szkolenia nasze kierujemy do:

 • Przedstawicieli administracji publicznej
 • Urzędników samorządowych
 • Koordynatorów dostępności
 • Pracowników Organizacji Pozarządowych
 • Pracowników sektora bankowego
 • Pracowników transportu publicznego
 • Twórców i administratorów stron internetowych
 • Pracowników działów IT
 • Pracowników szkół i uczelni wyższych
 • Pracowników branży turystycznej i gastronomicznej

Tematyka szkoleń

Dostępność cyfrowa

Polskie prawo gwarantuje użytkownikom dostępność cyfrową stron internetowych, aplikacji mobilnych, dokumentów i multimediów elektronicznych Jednostek Administracji Publicznej, podmiotów realizujących zadania publiczne, np. szkół, placówek kultury, czy organizacji pozarządowych, oraz współpracujących z nimi podmiotów komercyjnych. Oferujemy Państwu cały szereg szkoleń z obszaru dostępności cyfrowej, z których uczestnicy dowiedzą się jakie przepisy obligują do zapewnienia dostępności cyfrowej, kto im podlega, w jakim zakresie oraz jak je skutecznie wprowadzić w życie. Dowiedzą się: czym jest dostępność informacji, kogo dotyka brak dostępności cyfrowej, jak tworzyć i zamawiać dostępne serwisy internetowe oraz aplikacje mobilne, a także jak skutecznie korzystać z narzędzi do samodzielnej kontroli dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji mobilnych, dokumentów i multimediów elektronicznych. Przede wszystkim prezentujemy korzyści płynące z zapewnienia dostępności cyfrowej tworzonych produktów i oferowanych usług.

Wśród prowadzonych przez nas szkoleń znajdą Państwo m.in.:

 • Szkolenie z tworzenia dostępnych dokumentów elektronicznych w aplikacjach MS Word, PowerPoint, Excel;
 • Szkolenie z tworzenia dostępnych dokumentów PDF w aplikacjach Adobe Pro oraz InDesign;
 • Szkolenie z tworzenia dostępnych cyfrowo interaktywnych formularzy w formacie PDF;
 • Szkolenie z tworzenia i publikowania tekstów alternatywnych w różnych mediach społecznościowych;
 • Szkolenia z tworzenia napisów do nagrań audio-video;
 • Szkolenie z tworzenia Deklaracji Dostępności;
 • Szkolenie z dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych;
 • Szkolenie z audytowania serwisów internetowych;
 • Szkolenie z audytowania aplikacji mobilnych.

Przed każdym szkoleniem przeprowadzamy wywiad z Klientem, diagnozując jego potrzeby. W ten sposób indywidualnie dopasowujemy program, formę oraz czas trwania szkolenia, w zależności od potrzeb kładąc nacisk na kwestie prawne, praktyczną stronę tworzenia dostępnych dokumentów, czy też prawidłową implementację kryteriów sukcesu międzynarodowego standardu WCAG 2.1.

Dostępność placówek edukacyjnych

Prezentujemy w jaki sposób technicznie oraz administracyjnie dostosować szkoły i uczelnie wyższe do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Prezentujemy dobre praktyki i skuteczne rozwiązania zebrane podczas wieloletniej współpracy z uczelniami wyższymi. Na szkoleniu przedstawimy skąd i jak pozyskuje się dotacje na dostosowanie placówek i systemu nauczania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność branży turystycznej, transportowej i gastronomicznej

Wiele hoteli, dworców, lotnisk, restauracji i biur podróży nie zdaje sobie sprawy, jak dużą grupą potencjalnych klientów mogą być dla nich osoby z niepełnosprawnościami. Na szkoleniu prezentujemy w jaki sposób profesjonalnie obsłużyć klienta z różnego typu niepełnosprawnościami, jak się z nim komunikować oraz jak zwiększyć ogólną dostępność oferowanych usług.

Nasz program szkoleń został wypracowany przy międzynarodowej współpracy z partnerami europejskimi, co gwarantuje nie tylko bardzo wysoki standard, ale zapewnia również efekty szkolenia na poziomie oczekiwanym przez zagranicznych klientów z niepełnosprawnościami.

Zwiększanie świadomości dotyczącej niepełnosprawności

Osoby z niepełnosprawnościami mają takie same problemy jak my. Na szkoleniu uświadamiamy, jak funkcjonują osoby z niepełnosprawnościami pomimo swoich ograniczeń. Pokazujemy, dlaczego warto inwestować w ich potencjał i zdolności. To osoby, które kiedyś mogą być Twoimi klientami, pracownikami albo kolegami ze szkolnej ławki Twojego dziecka. Szkolenie skierowane jest zarówno do młodzieży uczącej się, jak i do wszystkich, którzy w swojej pracy spotykają osoby z niepełnosprawnościami.

Regulamin

W przypadku zainteresowania szkoleniami prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Szkolenia z obszaru dostępności cyfrowej – Piotr Witek
e-mail: piotr.witek@utilitia.pl
tel. 663 000 032

Pozostałe szkolenia – Anna Rdest
e-mail: anna.rdest@utilitia.pl
tel. 663 883 335