Usługi

Firma Utilitia od 2011 r. świadczy usługi związane z dostępnością cyfrową serwisów internetowych, aplikacji i urządzeń mobilnych, dokumentów oraz multimediów elektronicznych, badając je pod kątem:

 • kolejnych wersji międzynarodowego standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
 • Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • Standardu Cyfrowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
 • Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • Użytkowników o szczególnych potrzebach

Przeprowadzamy kompleksowe audyty dostępności cyfrowej. Wspieramy naszą wiedzą, doświadczeniem i koncepcjami podmioty zamawiające oraz samych wykonawców przy tworzeniu, a także przy realizacji całych projektów prodostępnościowych.

Do grona naszych zadowolonych klientów należą Ministerstwa, jednostki administracji publicznej szczebla centralnego, Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie, samorządy lokalne, uczelnie wyższe, placówki kultury, banki, firmy z branży energetycznej, a także korporacje z sektora IT.

Nasze usługi kierujemy do:

 • Przedstawicieli Administracji publicznej
 • Przedstawicieli jednostek Samorządowych
 • Przedstawicieli jednostek Oświatowych
 • Przedstawicieli jednostek Kultury
 • Organizacji Pozarządowych
 • Twórców i administratorów stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • Właścicieli portali i aplikacji mobilnych
 • Projektantów i twórców interfejsów cyfrowych
 • Deweloperów aplikacji mobilnych
 • Producentów urządzeń mobilnych

Zapoznaj się z naszą ofertą:

Jeśli są Państwo zainteresowani którąkolwiek z oferowanych przez Utilitię usług dostępnościowych, prosimy o kontakt:

Piotr Witek
e-mail: piotr.witek@utilitia.pl
tel. 663 000 032