Audyt dostępności cyfrowej serwisu internetowego

Optymalnym rozwiązaniem przy ocenie dostępności cyfrowej serwisu internetowego jest jednoczesne wykorzystanie analizy automatycznej, badania eksperckiego oraz testów z udziałem użytkowników z różnego typu niepełnosprawnościami, tzw. badanie User Experience. Takie podejście umożliwia wykrycie największej ilości barier w dostępie do informacji w obrębie całego serwisu internetowego, a także zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby różnych grup osób narażonych na cyfrowe wykluczenie.

Audyty przeprowadzane przez Utilitię składają się z trzech elementów:

  1. Automatycznej analizy z wykorzystaniem najróżniejszych narzędzi, w tym również narzędzia Utilitia – Narzędzie Utilitia bada minimum 100 podstron analizowanego serwisu z uwzględnieniem 25 testów oceniających m.in. zgodność użytego języka HTML ze specyfikacją konsorcjum W3C, poprawność konstrukcji arkuszy CSS, dostępność dokumentów PDF, występowanie tekstów alternatywnych i wiele innych zaprogramowanych elementów.
  2. Badania eksperckiego – Specjaliści z obszaru dostępności cyfrowej analizują serwis internetowy pod kątem jego zgodności z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.1 (ang. Web Content Accessibility Guidelines) oraz zgodności z ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  3. Analizy User Experience – Portal badany jest przez użytkowników z dysfunkcją wzroku (niewidomych i słabo widzących), słuchu (głuchych) oraz osoby z niepełnosprawnościami manualnymi. Analizowana jest również dostępność cyfrowa pod kątem najpopularniejszych technologii asystujących wykorzystywanych przez osoby z różnego typu niepełnosprawnościami.

Przeprowadzane przez Utilitię audyty dostępności cyfrowej stanowią najbardziej kompleksową ofertę na rynku. W trakcie badania, analizowany serwis internetowy może być testowany w najpopularniejszych wśród osób z niepełnosprawnościami środowiskach systemowych. Dotyczy to zarówno klasycznych systemów, jak Windows czy Mac OS X, jak i systemów mobilnych, jak Google Android czy Apple iOS. Z uwagi na specyfikę urządzeń mobilnych, odmienność konstrukcji oraz wersji systemowych, analiza może być zróżnicowana dodatkowo pod kątem różnych modeli oraz wielkości ekranów używanych w urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety).

Zamawiając audyt w firmie Utilitia możecie Państwo mieć pewność, że Wasz serwis internetowy przebadany zostanie w naprawdę kompleksowy sposób.

Zapytaj o wycenę