Audyt informacyjno-komunikacyjny

Audyt informacyjno-komunikacyjny obejmuje analizę i ocenę różnych aspektów komunikacji i dostępu do informacji w instytucji. W jego ramach zostaną sprawdzone:

  • obsługa klientów z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje
  • obecność oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia
  • zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku, zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania
  • zapewnienie odpowiedniej formy komunikacji, zgodnej z wnioskiem złożonym przez osobę ze szczególnymi potrzebami

Każdy z audytów kończy się szczegółowym raportem, zawierającym informacje dotyczące stopnia zgodności, oraz sugestiami ewentualnych zmian.

Zapytaj o wycenę