Utilitia – przejdź na dostępną stronę!

Usługa Utilitia

Przedstawiamy innowacyjną na skalę kraju usługę, będącą automatycznym narzędziem sprawdzającym dostępność stron internetowych. Dzięki Utilitii w bardzo szybki, a przede wszystkim wygodny sposób, możesz sprawdzić dostępność swojej własnej lub każdej innej strony internetowej. Wynikiem badania, oprócz informacji podstawowych, jest raport szczegółowy umożliwiający zlokalizowanie występujących błędów oraz informacje jak poprawić odnalezione nieprawidłowości na wszystkich badanych podstronach serwisu.

Szkolenia

Posiadamy wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w dziedzinie szeroko rozumianej dostępności oraz zwiększania świadomości dotyczącej osób z niepełnosprawnościami. Program szkoleń dobierany jest indywidualnie, ze względu na specyficzne potrzeby klienta. Nasze szkolenia kierujemy do przedstawicieli administracji publicznej, urzędników samorządowych, twórców i administratorów stron internetowych, pracowników działów IT, szkół i uczelni wyższych oraz pracowników branży turystycznej i gastronomicznej.

Audyty, badania i konsultacje

Świadczymy usługi związane z dostępnością informacji elektronicznej, serwisów internetowych, aplikacji i urządzeń mobilnych pod kątem potrzeb seniorów oraz osób z różnymi niepełnosprawnościami. Przeprowadzamy audyty dostępności serwisów internetowych. Wspieramy naszą wiedzą, doświadczeniem i koncepcjami podmioty zamawiające oraz samych wykonawców przy tworzeniu, a także przy realizacji całych projektów prodostępnościowych.